>> امروز

23:34:17 - 98/6/20
Print This Page
رمز پیروزی تونس؛ گفتگو و پذیرش دیگری

در همان در ایامی که ایرانیان توافق هسته‌ای را جشن می‌گرفتند و از اهدای صلح نوبل به ظریف سخن می‌گفتند، چهار نهاد مردمی(سمن) تونسی جایزه نوبل را به خود اختصاص دادند. باید اعتراف کرد که ملت تونس پیشگام توافق مدنی در دنیای عرب و جهان اسلام است، همچنان که تونسی‌ها پیشتاز مشروط کردن قدرت و تنظیم قانون اساسی بین ملل مسلمان(سه دهه قبل از کشورمان) بودند.

در ایران چنانکه می‌دانیم جهش از توافق هسته‌ای به یک سلسله توافق‌های میهنی و منطقه‌ای مبتنی بر بازی برد برد متاسفانه در همان نقطه آغازین خود متوقف شد. اما تونس خوشبختانه به راه خود ادامه داد تا آنجا که رئیس‌جمهورش عملا توافقی برگزیده شد. با درگذشت سبسی نیز قرار است انتقال قدرت به روشی دموکراتیک انجام شود.

راشد الغنوشی رهبر النهضه مردمی‌ترین حزب تونس در صفحه فیس بوک‌ خود به همزیستی اسلامی‌ها و رئیس‌جمهور فقید سبسی افتخار کرد و نوشت:

«مسیر انتقال در تونس قصه موفقیتی سیاسی است؛ داستان بهبودی امنیتی و همدلی بین‌المللی که به اهدای جایزه نوبل به سازمان‌های چهارگانه‌ای منتج شد که گفتگو را در تونس در بهبود تحولات راهبری کردند. از این روست که تونس همواره شعله‌ای(شمعی) خواهد بود که انقلاب بهار عربی از آن شعله‌ور شد و هم اوست که از این شعله حفاظت خواهد کرد تا بر آمادگی عرب‌ها برای دموکراسی در هنگامه انقلاب‌ها دلالت کند. در حقیقت تونس پرعظمت استثنا را رقم زد و به لطف التزام به گفتگو و پذیرش دیگری توسط فرزندانش، توانست از حذف و انتقام اجتناب ورزد، و کشتی تونس توانست برابر توفان‌ها، توفان‌های هرج و مرج و ویرانی، ایستادگی کند، و همگی، به فضل خداوند، توانستیم کشتی تونس را به ساحل امن برسانیم».


نویسنده: سیدمصطفی تاجزاده