>> امروز

21:29:25 - 97/12/10
Print This Page
محسن آرمین: بازنگری در قانون لزوما راه‌حل امروز کشور نیست/ وجود احزاب پیش‌شرط تحقق یک جامعه مدنی است

محسن آرمین فعال سیاسی اصلاح طلب صبح پنجشنبه در نخستین کنگره حزب راه ملت با بیان اینکه «همه معتقدیم که کشور ما دارای مشکلات زیادی است و همه از راه حل ها سخن می‌گوییم» اظهار کرد:

برخی راه حل مشکلات را تغییر و اصلاح قانون اساسی مطرح می‌کنند اما به گمان من راه حل مشکل ما در اصلاح و بازنگری در قانون نیست و اینکه انتظار داشته باشیم با این کار مشکلات کشور حل شود، صحیح نیست.

قانونی که با واقعیات اجتماعی در حوزه‌های مختلف نسبت و تناسبی نداشته باشند، هرچند مترقی باشد، کارآمد نخواهد بود، قانون اساسی مشروطه قانونی مترقی و از قانون جمهوری اسلامی دموکراتیک تر بود، اما از دل آن قانون یکی از سیاه‌ترین دیکتاتوری های معاصر سر درآورد؛ این به ما می‌گوید که با تغییر قانون لزوما نمی‌توانیم به یک راه حل دست یابیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه «مشکل ما فقدان جامعه و فرهنگ مدنی قدرتمند است» افزود: قانون یک مقوله سیاسی اجتماعی و فرهنگی است که هم در کیفیت قانون گذاری و هم در نحوه اجرای آن عامل تعیین کننده وجود جامعه ای حساس به حقوق خود و جامعه ای قدرتمند است.

نباید تمام مسئولیت در عدم شکل گیری جامعه مدنی را بر عهده حکومت گذاشت، بلکه عمده مسئولیت بر عهده خود جامعه است و تنها از شهروندان مسئول این انتظار وجود دارد. به هر اندازه که جامعه مدنی قدرتمندی داشته باشند، به همان میزان قوانین به نفع مردم اجرا می‌شود.
بارزترین ویژگی یک جامعه مدنی قدرتمند دارا بودن یک فرهنگ ستبر است. تعمیق فرهنگ مدنی مهم ترین نیاز جامعه ما است و برای پاسخگویی به این نیاز همه باید دست به دست هم دهیم؛ چراکه به گمان من راه نجات کشور از این مسیر است.