>> امروز

20:51:52 - 97/12/10
Print This Page
درباره توقیف روزنامه قانون

آنطور که در خبرها آمده، بازپرس محترم، روزنامه قانون را به خاطر عکس و تیتر عکس مستحق توقیف دانسته است. عکسِ یکِ روزنامه قانون در هفتم اسفند از دیدار مقام رهبری و بشار اسد است. تیتر این عکس نیز این عبارت است: "مهمان ناخوانده".

با همه سابقۀ حرفه‌ای و مفاهیم حقوق رسانه، هرچه بررسی می‌کنم هیچ ایراد قانونی و اخلاقی در عکس و تیتر نمی‌بینم.
عکس تصویری موزون، شاداب و قدرتمندانه از رهبر انقلاب را نشان می‌دهد که از فاصله‌ای نزدیک با بشار اسد مصافحه دارند. بشار اسد نیز چهره‌ای دوستانه در عکس دارد که پیداست از دیدار با مقام رهبری جمهوری اسلامی مبتهج است. کلیت عکس حکایت از موقعیت ممتاز و برجسته رهبری و ایران دارد.

اما در تیتر "مهمان ناخوانده" نیز اشکالی وجود ندارد. "مهمان ناخوانده" تعبیری محاوره‌ای است که در عرف زبان فارسی بار معنای مثبتی دارد و بیشتر به رابطه نزدیک میهمان و میزبان دلالت می‌کند.

مجموع عکس و تیتر این معنا را به مخاطب منتقل می‌کند که روابطی دوستان و عمیق بین ایران و سوریه در جریان است و مقام رهبری جمهوری اسلامی با موضعی مقتدر، با عزت و صمیمی مورد اطمینان و اعتماد کامل رییس‌جمهور سوریه است.

همچنین، در خبرهای غیررسمی آمده است که دادسرا بعنوان پیشگیری از وقوع جرم، یعنی بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستور توقیف صادر کرده است.
پیش از این بارها و بارها این بحث حقوقی شده که استناد به این بند برای توقیف مطبوعات از نظر حقوقی نادرست است. قطع نظر از این، انتشار این عکس موجب یا مسبب چه جرمی ممکن است باشد که برای پیشگیری از آن باید یک روزنامه توقیف شود؟

در تحلیل حقوقی و با توجه به خصوصیت کاری مطبوعات و خصوصیات عکس و تیتر قانون، پاسخ منفی است.

اصل بر آزادی مطبوعات است. قانون مطبوعات همه شرایط فعالیت مطبوعات را تعریف کرده است. با همه نقدهایی که به همین قانون مطبوعات وارد است، اما با رعایت دقیق این قانون در کنار اصل بیست و چهارم قانون اساسی و مقتضیات آن مانع از این نوع توقیف می‌شود.
بالاخره اینکه در وضعیتی که بحران مرجعیت رسانه‌ای گریبان فضای کشور را گرفته است و در این بحران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، که همه می‌دانیم هریک به دنبال طرح‌های دیگری هستند، فضای بیشتری پیدا می‌کنند.

ایجاد امنیت و ثبات برای مطبوعات داخلی کشور، بی‌شک کمک بیشتری به امنیت و ثبات کشور در شرایط سخت کنونی خواهد کرد.