>> امروز

22:59:40 - 97/12/5
Print This Page
آذر منصوری: رسانه ملی خشونت علیه زنان را تئوریزه می کند

برنامه سازها در رسانه ملی به نحوی خشم مردم را برمی‌انگیزند که گاهی گمان می‌رود این رویه عامدانه دنبال می‌شود و عده‌ای در بخش مدیریتی این سازمان اصرار دارند هر روز بیشتر از جامعه فاصله بگیرند.

آذر منصوری، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ضمن ابراز تاسف از این قبیل اقدامات صدا و سیماگفت:
خشونت علیه زنان به عنوان یکی از نمادهای آشکار فقدان امنیت زنان و البته یکی از نمادهای تبعیض علیه زنان است از دهه‌های قبل مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است . به همین دلیل مجموعه کشورهای عضو‌موظف هستند، در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قوانین خود ترتیبی اتخاذ کنند تا این ظلم تاریخی علیه نیمی از جمعیت کشورها که بدون تردید بر نیمه دیگر جامعه انسانی اثر گذاشته و مکرر باز تولید می‌شود، در دستور کار خود قرار دهند.

برای کاهش خشونت علیه زنان در ایران که طبق اخبار موجود تقریبا بیشتر از دو سوم زنان ایران اشکالی از آن را تجربه کرده‌اند، از یک سو نیاز به قوانین بازدارنده‌تر وجود دارد و از سوی دیگر مبادی رسمی و غیر رسمی آموزشی کشور باید با دقت کاهش اشکال خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار دهند.
صدا و سیما به عنوان فراگیرترین رسانه کشور که تا دور افتاده ترین روستاهای ایران نیز می‌تواند بر ذهن و باور بینندگان اثر گذار باشد، یکی از منابع و‌مبادی آموزشی کشور محسوب می‌شود.
جای تأسف است که این رسانه سهوا یا عمدا دست به تولید برنامه‌هایی می زند که رسما خشونت علیه زنان را تئوریزه و تشدید می‌کند. نشان دادن زنی که بارها توسط شوهر خود کتک خورده در کنار فرزندان و شوهری که با افتخار از فتوحات خود می‌گوید و زنی که با این همه این خشونت را پذیرفته است و به عنوان نماد صبوری معرفی می‌شود، نتیجه‌ای جز تداوم و‌تشدید این باور و رفتار در جامعه به جا نمی‌گذارد./آزادی