>> امروز

21:09:02 - 97/4/17
Print This Page
تاسف از حصر دکتر نورعلی تابنده رهبر دراویش گنابادی

تداوم حصر، محدودیت و زندان فعالان سیاسی و مدنی خصوصا وکلای آزاده ملت، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده و نرگس محمدی، زیبنده‌ی نظامی که جهان را به عدالت و آزادی فرا می‌خواند قابل قبول نیست.

کسانی که سوابق آنها جز خدمت به اسلام و ایران نبوده و اسلامخواهی و میهن دوستی آنها برای همگان روشن و مبرهن است، نتیجه اش چیزی جز یاس و دلسردی در میان جوانان و سست شدن انسجام و همبستگی ملی در پی نخواهد داشت.

تداوم حصر کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و محدودیت‌های آقای خاتمی و اکنون متاسفانه حصر دکتر نورعلی تابنده رهبر دراویش گنابادی باعث تاسف است.

تاسف از بیراه رفتن حکومت و نشنیدن اندرزهای خیرخواهانه شخصیت‌های مذهبی و ملی و احزاب سیاسی، و لجاجت مسولان این امر، آنهم در زمانی که بیش از هر وقت جامعه ایران نیاز با همدلی و همبستگی در برابر تهدیدات خارجی را تجربه می کند، عملی غیر اسلامی و مخالف منافع ملی ایران است .


نویسنده: محمد کیانوش راد