>> امروز

13:49:27 - 97/4/1
Print This Page
تاکید بر پویایی حیات دانشجویی و استقلال دانشگاه، وظیفهٔ ماست

تعدادی از دانشجویان دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به احکام سنگین و بی‌سابقهٔ قضایی - هشت، شش و یک سال- محکوم شده‌اند. احکامی که سرنوشت و آیندهٔ بهترین دانشجویان این کشور را به‌مخاطره می‌اندازد و خسارات جبران‌ناپذیری بر زندگی آن‌ها و خانواده‌هایشان وارد می‌سازد.

✅هر بار در اعتراض به این احکام، اساتید و دانشجویان، نامه‌های بسیاری را امضا کرده‌اند و خواستار تجدید نظر شده‌اند. با این حال، این حدیث، مکرر است و این داستان، ناتمام.

✅تاکید بر پویایی حیات دانشجویی و استقلال دانشگاه، وظیفهٔ ماست. دانشجویان سرمایه‌های دانشگاه و سرمایه‌های این کشور اند. در این شرایط خطیر اجتماعی، سرمایه‌های خود را قدر بدانیم و از آن‌ها مراقبت کنیم، تا مهر امسال شاهد حضور همهٔ دانشجویان بر سر کلاس‌های درس‌مان باشیم