>> امروز

16:24:13 - 97/2/16
Print This Page
تذکر حیدری در صحن علنی مجلس: چه جریانی به ادامه حصر پافشاری می‌کند؟

غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس، امروز در تذکری به رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره زندانیان سیاسی، محصورین و افشای پشت پرده مافیای موسسات اعتباری گفت: تذکر بنده به آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و ریاست شورای عالی امنیت ملی در مورد رعایت حقوق زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی است. اخیرا فوت برخی از آنان به ویژه تحت عنوان "خودکشی" قابل تامل است.

وی افزود: تذکر دیگر در مورد رفع حصر محصورین می باشد. سخنگوی قوه قضائیه، موضوع را به تصمیم شورای عالی امنیت ملی ارجاع می دهند و شما هم رئیس این شورا هستید. آقای رئیس جمهور! با مردم، صادق باشید. اعتماد عمومی مردم، یکی از سرمایه های اصلی نظام است؛ چرا بی توجهی می شود؟! منافع ملی نظام، ایجاب می نماید در خصوص رفع حصر آقایان کروبی، موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد و رفع محدودیت های آقای خاتمی با مقام معظم رهبری، صحبت و تقاضا داشته باشید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این چه جریانی است که افشاکنندگان عملکرد و ماهیت احمدی نژاد را سالیان سال به زندان و حصر کشیدند و هم چنان به ادامه حصر، پافشاری می کنند؟! این درحالی است که برای احمدی نژاد، چنان حاشیه امنی فراهم کرده اند که هرچه را می خواهد، بگوید و انجام دهد! آیا این روش متناقض، یکی از مصادیق بی عدالتی نیست؟!

حیدری خاطر نشان کرد: معرفی مافیای پشت صحنه موسسات مالی و گرفتن پول های به غارت رفته مردم چه شد؟ قرار بود دولت شما، دولت پاسخ گو باشد! امیدوار هستیم شما، به سوگندی که به قانون اساسی خوردید و به قولی که به مردم داده اید، وفادار باشید. شما باید الگو باشید نه این که باعث بی اعتمادی هرچه بیش تر مردم به نظام و حاکمیت شوید.