>> امروز

16:14:46 - 97/1/20
Print This Page
دادستان کل کشور شرم و حیا را کنار گذاشت؛ انتقاد از شورا برای نپذیرفتن استعفای شهردار؛ نجفی دوباره استعفا دهد!

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور که در مقابل دهها پرونده کلان فساد مالی قالیباف سکوت اما نجفی را به دلیل حرکات موزون تعدادی کودک تهدید و احضار کرده بود در اظهاراتی سیاسی به شدت به شورای شهر تهران تاخت و گفت: شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد!؟

به گزارش کلمه، وی همچنین در اظهاراتی سراسر سیاسی و بی ربط به حوزه کاری خود برای شهردار تهران تعیین تکلیف کرد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان کند که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین کنید، در غیراینصورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دارنخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد!

پیش از این مرتضی الویری گفته بود یک مقام قضایی به نجفی (پس از حرکات موزون تعدادی کودک) توصیه کرده بود که استعفا بدهد.

نجفی پس از مساله رقص کودکان در یک مراسم عمومی شهرداری به دادگاه در رسانه های عمومی از سوی منتظری دادستان کل کشور و جعفری دولت آبادی دادستان تهران تهدید به تعقیب قضایی شد و پس از آن احضار و حتی تهدید به بازداشت شد.

افکار عمومی این عملکرد دستگاه قضایی را مرتبط با عملکرد ضد فساد نجفی و نیز ارسال دهها پرونده کلان فساد مالی قالیباف به دادگاه می داند. پرونده هایی که در ماههای اخیر هیج گاه ارزش آن را پیدا نکرد که حتی در حد رقص کودکان از سوی سیستم قضایی کشور پیگیری و رسانه ای شود.