>> امروز

20:01:15 - 96/9/14
Print This Page
اعتراض دانشجویان دانشگاه قم به تفکیک جنسیتی در همایش روز دانشجو


انجمن نسل نو، انجمن اسلامی مستقل، بسیج و شورای صنفی دانشگاه قم در اقدامی متحد مراسم روز شانزده آذر این دانشگاه را تحریم کردند.

به گزارش امتداد دانشجویان ابتدا در سالن حاضر شده و پس از قرائت بیانیه اعتراضی سالن را ترک کردند. همچنین دانشجویان در این مراسم شعار دادند "دانشجو میمیرد؛ تفکیک نمیپذیرد!"

تحریم مراسم شانزده آذر دانشگاه قم در اعتراض به دستور تفکیک جنسیتی توسط رییس این دانشگاه صورت گرفته است.

عسگر دیرباز، رئیس اصولگرای دانشگاه قم که از دوران وزارت فرهاد دانشجو تا امروز در دانشگاه قم ابقا شده است در اقدامی عجیب دستور تفکیک جنسیتی مراسم روز دانشجو این دانشگاه را ابلاغ کرده است.

تفکیک جنسیتی که پیشتر در دانشگاه علامه و در دوران ریاست شریعتی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعمال می‌شد و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر مدیریتی این دانشگاه از میان برداشته شد اینبار در بزرگترین دانشگاه دولتی قم و در مراسم شانزده آذر اعمال میشود.

شنیده ها حاکی است اقدام مذکور با واکنش گسترده دانشجویان در اعتراض و تحریم این مراسم مواجه شده است. گفتنی است عسگر دیرباز پیشتر اعلان کرده بود که میخواهم نه تنها تمام دانشگاه های ایران که تمام دانشگاه های جهان را تفکیک جنسیتی کنم!