>> امروز

23:43:24 - 96/9/12
Print This Page
روایت فتنه؟

۱. راهپیمایی‌های سکوت با گلوله و باطوم پاسخ داده می شد و مردم به خاک و خون کشیده می‌شدند نزدیک به ۳۰ جنازه شبانه با نیسان‌های آبی به باغ های غربی تهران منتقل شدند ..../ #روایت_فتنه

۲. بوی جنازه ها ساکنین غالبا مهاجر و افغانستانی باغ‌های اطراف رو کلافه کرده بود جنازه بعد از یک روز به سردخانه صنعتی امین زاده در اسلام‌شهر منتقل می‌شوند رسانه‌های فضول بعد از یکی دو هفته خبردار می شوند و خبر نگهداری جنازه های معترضین در سردخانه امین زاده منتشر میشود #روایت_فتنه

۳. جنازه‌ها شبانه با ماشین‌هایی که معمولا برای حمل مواد پروتئینی مورد استفاده قرار میگیرد به غسالخانه بهشت زهرا منتقل می‌شوند شبانه شستشو و به محض طلوع آفتاب در قطعه‌ای دور افتاده در قسمت جدید بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شوند #روایت_فتنه

۴. پیکر منجمد یکی از شهدا و همینطور خبر دفن شبانه شهدا توسط همان رسانه‌های فضول منتشر میشود. با تکذیب چند باره مسئولین و افشاگری‌های رسانه‌ها بالاخره خبر توسط نمایندگان مجلس تائید می‌شود و مدیر عامل بخت برگشته بهشت زهرا بعد از ۲۹سال خدمت برکنار می‌شود #روایت_فتنه

۵. قطعه ۳۰۲ محل به خاک سپاری شهدای ۸۸ مورد تائید مسئولین قرار می‌گیرد خانواده‌ها یکی یکی احضار می‌شوند و با ارعاب و تهدید اقرارنامه‌هایی را امضا میکنند که تائید می‌کنند عزیزانشان به هر دلیلی کشته شده‌اند به غیر از گلوله و ضربات باطوم #روایت_فتنه

۶. فتنه‌ای که می رفت تا مانند سال‌های قبل ده‌ها خانواده را حتی از گریه بر مزار عزیزانشان محروم کند پایان یافت و قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا به تاریخ پیوست تا گواهی باشد بر فتنه‌گرانی که مردم بی دفاعی که اعتراضشان را با سکوت فریاد می‌کردند را به خاک و خون کشیدند #روایت_فتنه