>> امروز

21:06:58 - 96/7/25
Print This Page
نگاه بی طرفانه به ۸۸

کاربر محترمی در اینستا گرام به من انتقاد کرد که "حق مداری یعنی شما همه وجوه یک قضیه را بیان کنید. پست های شما یک طرفه است. دقیقا مثل پست های اصولگراها که آنها هم یک طرفه به قاضی میرن."

وی همچنین پرسیده بود:

"جناب تاجزاده، آیا شما به تقصیر آقایان کروبی و موسوی هم اعتقاد دارید؟ درصدش مهم نیست. به اصل این قضیه اعتقاد دارید؟"

به او پاسخ دادم:

"وقتی می گویم باید دادگاه تشکیل شود، معنایی جز این ندارد که معتقدم اتهامات هر شهروندی حتی اگر مانند آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد عزیزترین برای ما باشند، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و قاضی در دادگاه علنی و پس از اعلان نظر هیات منصفه حکم صادر کند. بنابراین تقاضای برگزاری دادگاه یک طرفه به مساله نگاه کردن نیست.

همچنین باید به شکایات ما از آقای جنتی و سردار مشفق سخنگوی ستاد مهندسی انتخابات و نیز از صدا و سیما به صورت علنی رسیدگی شود تا هم حقایق روشن شود و هم سلامت انتخابات برای همیشه تضمین گردد.

این را هم بگویم که به باور من قوه قضائیه هرگز دادگاهی برای این عزیزان تشکیل نخواهد داد زیرا تاب تحمل شنیدن سخنان آن بزرگواران را ندارند.

درباره این پرسش که آیا ما هم در سال ۸۸ مرتکب اشتباه شدیم یا خیر؟ باید بگویم بله، ولی خطاهای ما قابل قیاس با اشتباهات طرف مقابل نبود.

قبلا هم گفته ام که بعد از رفع حصر مترصد فرصت می مانم تا خطاهای خودمان را برشمارم، البته در شرایطی که بتوانم اشتباهات رهبر و منصوبانش را نیز به‌طور کامل شرح دهم تا تجربیات این ملت غنی تر
شود."

منبع: کانال شخصی نویسنده


نویسنده: سید مصطفی تاجزاده