>> امروز

23:28:39 - 96/6/16
Print This Page
زیربنای دولت مدرن

من همواره از دو سخن تاریخی رهبر بطور جدی حمایت کرده ام. یکی فتوای ایشان در زمینه "حرام بودن تولید سلاح های کشتار جمعی" شامل بمب اتمی بود و دومی "رای مردم حق الناس" است.

اهمیت این دو نظریه در این است که اولی اجازه نداد و مادام که سر لوحه دکترین امنیت ملی ما باشد، اجازه نمی دهد ایران به سرنوشت کره شمالی دچار شود، هر قدر هم که دلواپسان در آن جهت بکوشند.

دومی نهاد انتخابات را در جمهوری اسلامی تثبیت می کند و راه بر انتخابات آزاد با همه ی لوازمش به تدریج می گشاید. می دانم که هنوز گروگان "نظارت سپاهی-استصوابی" هستیم، اما با اتکا به این جمله می توان از حق انتخابات آزاد دفاع کرد و به آن سو گام برداشت.

سومین جمله رهبر را امروز دیدم که بسیار مهم است و معتقدم باید از آن استقبال کنیم، چرا که زیر بنای دولت مدرن محسوب می شود.

اینکه ولی فقیه بگوید: "همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و مذهبی روا ندارند" سخنی استراتژیک است که اساس نظام سیاسی را بر حقوق شهروندی و شایستگی هم وطنان، صرف نظر از قوم و مذهب ایشان می گذارد و مسیر را برای اینکه "ایران برای همه ایرانیان" شود، باز می کند.

من از محدودیت ها و موانع و قانون شکنی ها آگاهم اما به تاثیر این جملات تاریخی نیز باور دارم و اینکه به رغم هر انتقادی به رهبر، باید از هر سه فتوای وی آشکارا دفاع کرد تا انشاءالله "فردایی بهتر" برای ایران و ایرانیان رقم خورد.


نویسنده: سیدمصطفی‌ تاج زاده