>> امروز

12:46:22 - 96/6/16
Print This Page
جلال محمدلو برای اجرای ۱۵ ماه حبس به زندان اوین احضار شد

جلال محمدلو، عضو جبهه مشارکت و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی جهت اجرای حکم ۱۵ ماه حبس، به زندان اوین احضار شد.

به گزارش امتداد، محمدلو که پیش از این در سال ۱۳۹۳ مدتی را در بازداشت به سر برده بود، در مرحله بدوی به ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۱۵ ماه کاهش یافت.