>> امروز

00:15:04 - 96/3/31
Print This Page
عسل اسماعیل زاده فعال رسانه ای بازداشت شد

عسل اسماعیل زاده فعال رسانه ای بازداشت شد.

به گزارش کلمه، سعید سیف، همسر عسل اسماعیل زاده درتوییتر از بازداشت او خبر داده است.

آقای سیف نوشته است: این بازداشت از سوی قاسم زاده، بازپرس شعبه دوم انجام شده است.

او همچنین از فشار برای اعتراف علیه دولت روحانی خبر داده و گفته است این بازداشت بدون احضار بوده است.

در همین زمینه او به ایلنا گفته پس از آن‌که روز گذشته قاضی شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه او را برای ارائه توضیحاتی احضار کرد، همسرش نیز به‌همراه او به دادسرا مراجعه کرده است.

او گفته با وجود آن‌که متهم پرونده خودم بودم، اما روز گذشته هنگامی که به‌همراه همسرم به دادسرا مراجعه کردیم، قاضی پرونده دستور بازداشت همسرم، عسل اسماعیل‌زاده را صادر کرد و هنوز از علت بازداشت همسرم اطلاعی ندارم.