>> امروز

00:11:34 - 96/3/31
Print This Page
گزارش‌های نگران‌کننده‌ از فساد در مناقصه ها،مزایده ها و عزل و نصب مدیران در شهرداری‎

الویری رئیس سنی شورای پنجم تهران از گزارش‌های نگران کننده فساد در عزل و نصب مدیران، فساد در مناقصه‌ها ومزایده‌ها، فساد در واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها در شهرداری تهران خبر داده است.

به گزارش کلمه، طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران که اسفند ماه سال گذشته با ۹۰ رأی موافق و ۱۳۲ رأی مخالف با لابی های گسترده شهردار تهران کنار گذاشته شد. با این حال مصطفی کواکبیان خبر داده که قرار است دوباره به جریان افتاده و به سرانجام برسد.

به گفته الویری، دولت روحانی نتوانست وضعیت دقیقی از شرایط دولت گذشته را برای مردم ترسیم کند و با این توضیح اشاره کرده که این روند در مورد شهرداری باید تغییر کرده و در مرحله اول اعضای شورای شهر جدید وضعیت مشخصی از دوره قبل شامل خدمات و شبهه‌ها برای مردم ترسیم کنند.

الویری با اشاره به تخلفات مطروحه در شهرداری تهران گفته یکی از چالش‌های اصلی شهرداری نهادینه شدن فساد است و افزوده « من با گوشمالی متخلفان، مخالفتی ندارم.‌ فساد نهادینه شدن اعتماد مردم را نسبت به حاکمیت نابود خواهد کرد. وقتی مردم برای پیشبرد کارهایشان مجبور باشند رشوه بدهند، اعتماد خود را به سیستم از دست می‌دهند. زمانی که پروژه‌ای صد میلیارد تومانی با ۵۰۰ میلیارد تومان به انجام می رسد، پولش از جیب مردم می‌رود. مردم مشتاق هستند روزی را ببینند که شهرداری شفاف، بدون ابهام و تخلف است و هر کس در جای خود قرار دارد. البته برخورد و محاکمه متخلفان بر عهده قوه قضائیه است و وظیفه ما ارائه گزارش است.»