>> امروز

21:45:37 - 96/3/23
Print This Page
نامه 111 استاد دانشگاه صنعتی شریف خطاب به مردم و تبریک برگزاری انتخابات

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد
هموطنان گرامی دانشجویان، معلمان، دانشگاهیان و فرهنگیان عزیز ، ما امضا کنندگان زیر از استادان دانشگاه صنعتی شریف همچون شما به خود می بالیم که در کنار میلیون ها هموطن و با همراهی صدها گروه اجتماعی روزهایی را شاهد بودیم که طی آن کشور عزیزمان از یک گذرگاه مهم تاریخی به سلامت عبور به عنوان یکی از مهم ترین برهه ۱۳۹۶ کرد و به مرحله نوینی از تحولات سازنده اجتماعی گام نهاد .آیندگان از اردیبهشت ماه های تاریخ معاصر کشور یاد خواهند کرد، روزی که مردم میهن ما علیرغم داشتن دیدگاه های متفاوت و وجود تنگناهای اقتصادی با رقابتی مسالمت آمیز بار دیگر به پای صندوق های رای رفتند تا برای ساختن آینده خود و فرزندانشان تصمیم گیری کنند .اهمیت این رویداد بیش از آنکه ناشی از انتخاب این یا آن دولت باشد ناشی از این است که نشان داد در میانه منطقه ای پر آشوب، کشور ما همراه با تمامی نهادهای تصمیم گیری اش همچنان در مسیر درست و سازنده ی انتخابات ره می سپرد و روز به روز به اعتدال و عقلانیت سیاسی و رقابت سالم نزدیک تر می شود .در زمانه ای پر از عدم تحمل و عدم مدارا این اتحاد و همدلی تضمین می کند که مسیر آینده کشور ما مسیری روشن به سوی توسعه سیاسی و اقتصادی خواهد بود با دورنمایی درخشان و پر امید که در آن ظرفیت های های عظیم انسانی و مادی برای پیشرفت کشور آزاد خواهند شد. .برای پی ریزی چنین آینده ای به مردم عزیز و به تمامی نهادها و مسئولین محترم تهنیت می گوییم هم میهنان گرامی ، چنین دستاوردی البته نیازمند مراقبت همه مردم و گروه های اجتماعی و درایت دولت منتخب و دیگر نهادهاست .تک تک ما می بایست برای بسط و پاسداشت وحدت ملی بکوشیم، هیجان رقابت های انتخاباتی را پشت سر نهیم، ترجیحات هموطنان با سلایق متفاوت را درک کنیم و برای پیشبرد گفتمان میانه روی و اعتدال تلاش کنیم .همه ما در هر گروه اجتماعی ای که هستیم می بایست کوشش کنیم در طول چهارسال آینده دولت منتخب را با پیشنهادهای واقع بینانه و منطقی کمک کنیم. از روحانیت آگاه و گرانقدر نیز انتظار داریم صمیمانه برای تقویت انسجام ملی و گسترش گفتمان اعتدال تلاش .کند از دولت منتخب هم می خواهیم در تشکیل کابینه جدید هم به گردش نخبگان مجرب در سطح جامعه و هم به نظرات متخصصان دانشگاهی، فرهنگی و هنری توجه کند. امیدواریم دیگر نهادهای جامعه نیز با دولتی که برآمده از انتخاباتی کم نظیر در دنیای اسلام است و این امر از افتخارات نظام سیاسی ایران است، نهایت همکاری را مبذول کنند .حیف است انرژی و سرمایه وسیع ملی ما در اصطکاک های بین نهادهای بیرون و درون دولت هرز رفته و نسل ما برای پیمودن راه دراز سازندگی و توسعه بیش از این خسته و فرسوده شود. ما امیدواریم هر نوع تفسیری از آرمان های انقلاب در پرتو منافع ملی و در وفاق با آرای مردمی که با امیدهای فراوان در انتخاباتی چنین شکوهمند شرکت کرده اند، شکل گیرد .تنها در این صورت است که اقتصاد ما آن اندازه شکوفا خواهد شد که شکاف طبقاتی موجود بتدریج کم شده و در همه زمینه ها توان ملی ما در عرصه جهانی تقویت شود .ما به .چنین آینده ای امیدوار هستیم و همراه شما هم میهنان گرامی برای رسیدن به آن تلاش خواهیم کرد
:فهرست امضاها
ی 1 پردیس بین المللی کیش دکتر امیر علی اکبر خیاط 2 دانشکده ریاضی دکتر بیژن ظهوری زنگنه 3 دانشکده ریاضی دکتر شهرام خزایی 4 نظام الدین مهدوی امیری دانشکده ریاضی دکتر 5 مصطلفی اصفهانی زاده دانشکده ریاضی دکتر 6 دانشکده ریاضی دکتر محمود حصارکی 7 دانشکده ریاضی دکتر محمد اردشیر 8 دانشکده شیمی دکتر علی پورجوادی 9 دانشکده شیمی دکتر محمدرضا سعیدی 10 دانشکده شیمی دکتر محمدرضا هرمزی نژاد 11 دانشکده شیمی دکتر فریدون معطر 12 دانشکده شیمی دکتر ابوالقاسم نجفی 13 دانشکده شیمی دکتر حمید رضا کلهر 14 دانشکده شیمی دکتر مهدی جلالی هروی 15 شهربانو رحمان ستایش دانشکده شیمی دکتر 16 دانشکده شیمی دکتر فیروز مطلوبی مقدم 17 دانشکده شیمی دکتر حبیب باقری 18 دانشکده شیمی دکتر رضا کیا 19 دانشکده شیمی دکتر سعید شاهرخیان 20 دانشکده شیمی دکتر سیروس جمالی 21 دانشکده شیمی دکتر محسن تفضلی 22 دانشکده شیمی دکتر هادی پرستار شهری 23 دانشکده شیمی دکتر افشین شفیعی 24 دانشکده شیمی دکتر بهرام قنبری 25 دانشکده صنایع دکتر محمد مدرس 26 دانشکده فیزیک دکتر اعظم ایرجی زاد 27 دانشکده فیزیک دکتر سید محمد مهدوی 28 دانشکده فیزیک دکتر علیرضا بهرامپور 29 دانشکده فیزیک دکتر محمدرضا اجتهادی 30 دانشکده فیزیک دکتر وحید کریمی پور 31 دانشکده فیزیک دکتر فرهاد اردلان 32 دانشکده فیزیک دکتر عبدالله لنگری 33 دانشکده فیزیک دکتر شاهین روحانی 34 دانشکده فیزیک دکتر رسول صدیقی بنابی 35 دانشکده فیزیک دکتر عباس انواری 36 دانشکده مدیریت و دکتر علیرضا فیض بخش اقتصاد 37 دانشکده مدیریت و دکتر علینقی مشایخی اقتصاد 38 دانشکده مدیریت و دکتر محمد تقی عیسایی اقتصاد 39 دانشکده مدیریت و دکتر محمدرضا آراستی اقتصاد 40 دانشکده مدیریت و دکتر منوچهر نجمی اقتصاد 41 دانشکده مدیریت و دکتر مهدی شیخ زاده اقتصاد 42 دانشکده مدیریت و دکتر مهران سپهری اقتصاد 43 دانشکده مدیریت و دکتر سید بابک علوی اقتصاد 44 دانشکده مهندسی انرژی دکتر عباس رجبی 45 دانشکده مهندسی انرژی دکتر عباس ملکی 46 دانشکده مهندسی انرژی دکتر ناصر وثوقی 47 دانشکده مهندسی برق دکتر مسعود بابایی زاده 48 دانشکده مهندسی برق دکتر علی بنایی 49 دانشکده مهندسی برق دکتر علی محمد رنجبر 50 دانشکده مهندسی برق دکتر عمادالدین فاطمی زاده 51 دانشکده مهندسی برق دکتر فروهر فرزانه 52 دانشکده مهندسی برق دکتر محمود تابنده 53 معصومه نصیری کناری دانشکده مهندسی برق دکتر 54 دانشکده مهندسی برق دکتر محمد فخارزاده 55 دانشکده مهندسی برق دکتر فرید آشتیانی 56 دانشکده مهندسی برق دکتر جمال گلستانی 57 دانشکده مهندسی برق دکتر محمد باقر شمس اللهی 58 دانشکده مهندسی برق دکتر علی فتوت احمدی 59 دانشکده مهندسی برق دکتر مهدی فرد منش 60 دانشکده مهندسی برق دکتر مهدی احسان 61 دانشکده مهندسی شیمی دکتر سید مهدی برقعی 62 دانشکده مهندسی شیمی دکتر احمد رمضانی و نفت 63 دانشکده مهندسی شیمی دکتر داوود رشتچیان و نفت 64 دانشکده مهندسی شیمی دکتر رامین بزرگمهری و نفت 65 دانشکده مهندسی شیمی دکتر محمودرضا پیشوایی و نفت 66 دانشکده مهندسی شیمی دکتر سیروس قطبی و نفت 67 دانشکده مهندسی صنایع دکتر سید تقی اخوان نیاکی 68 دانشکده مهندسی صنایع دکتر مهدی نجفی 69 دانشکده مهندسی صنایع دکتر حسن شوندی 70 دانشکده مهندسی صنایع دکتر رسول حجی 71 دانشکده مهندسی صنایع دکتر علیرضا حجی 72 عبدالحمید اشراق جهرمی دانشکده مهندسی صنایع دکتر 73 سید مصطفی مصطفوی دانشکده مهندسی صنایع دکتر 74 دانشکده مهندسی عمران دکتر امیر صمیمی 75 دانشکده مهندسی عمران دکتر محمد حسین صدقیانی 76 دانشکده مهندسی عمران دکتر میرمصدق جمالی 77 دانشکده مهندسی عمران دکتر یوسف شفاهی 78 دانشکده مهندسی عمران دکتر فیاض رحیم زاده 79 دانشکده مهندسی عمران دکتر مهدی ابریشم چی 80 دانشکده مهندسی دکتر حمید ضرابی زاده کامپیوتر 81 دانشکده مهندسی دکتر محمد تقی منظوری کامپیوتر 82 دانشکده مهندسی دکتر محمد قدسی کامپیوتر 83 دانشکده مهندسی دکتر علی موقر کامپیوتر 84 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر حسین افشین 85 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر بیژن فرهانیه 86 دانشکده مهندسی مکانیک مهندس رویا نریمانی 87 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر علی حکاکی فرد 88 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر علی مقداری 89 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر غلامرضا وثوقی 90 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر فرزام فرهمند 91 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر فمیدا فلاح رجب زاده 92 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر محمد حسن سعیدی 93 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر محمدرضا موحدی 94 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر علی نوری بروجردی 95 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر بهار فیروزآبادی 96 دانشکده مهندسی مکانیک دکتر محمد تقی احمدیان 97 دانشکده مهندسی هوا دکتر علی عابدیان فضا 98 دانشکده مهندسی هوا دکتر محمد فرشچی فضا 99 دانشکده مهندسی هوا دکتر محمد باقر ملائک فضا 100 دانشکده مهندسی و علم دکتر رضا باقری مواد 101 دانشکده مهندسی و علم دکتر عباس اکبرزاده مواد 102 دانشکده مهندسی و علم دکتر حسین آشوری مواد 103 دانشکده مهندسی و علم دکتر ناصر ورهرام مواد 104 دانشکده مهندسی و علم دکتر سیروس عسگری مواد 105 گروه فلسفه علم دکتر ابراهیم آزادگان 106 مرکز زبان ها و زبان دکتر بهرام وزیر نژاد شناسی 107 مرکز زبان ها و زبان دکتر سعید رضایی شناسی 108 مرکز زبان ها و زبان دکتر سعید رحیمی شناسی 109 مرکز زیان ها و زبان دکتر پروانه خسروی زاده شناسی 110 مرکز زیان ها و زبان دکتر علی جهانگرد شناسی111