>> امروز

23:12:02 - 96/1/29
Print This Page
اعلام بی‌برنامگی

بیانیه انتخاباتی کوتاه محمدباقر قالیباف متن مهمی است که سه ویژگی برجسته او را به خوبی آشکار می‌کند:

اول: او تلاش فراوانی دارد که خودش را فقط با انکار حسن روحانی اثبات کند. معمولا کسانی به این روش‌ها توسل می‌کنند که از خود هیچ ندارند که نشان دهند و وجودشان را فقط با نفی دیگری می‌توانند اثبات کنند. این شیوه ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا بی سابقه است. لحن او در این بیانیه بیش از هرچیز حکایت از عصبانیت شدید، غیرتحلیلی و کاملا شخصی قالیباف نسبت به حسن روحانی دارد. او در این عصبانیت شخصی آنقدر عنان از کف داده است که به شکلی کاملا غیر متعارف که خارج از ادب سیاسی منش سیاستمداران است، حسن روحانی را به "بی‌صداقتی" متهم می‌کند. این شیوه سخن گفتن عصبانی و شخصی و خارج نزاکت سیاسی، آدم را به یاد ادبیات محمود احمدی‌نژاد می‌اندازد و حالا قالیباف پا جای پای او می‌گذارد.

دوم: محمدباقرقالیباف برای ریاست جمهوری کاملا بی‌برنامه است. بیانیه قالیباف به وضوح نشان می‌دهد که او فقط و فقط سودای ریاست دارد. در این بیانیه کمترین نشانی از آن ندارد که قالیباف اصول یا محورهای برنامه معین و روشنی برای اداره کشور دارد. این مشکلی است که در بیانیه ابراهیم رئیسی هم بخوبی نمایان است. اصولگرایان دیگر نیز عمیقا به این نقیصه مبتلایند. به همین دلیل است که آنها نیز، همچون قالیباف چیزی برای اثبات خود ندارند و همه همّ و غمّ آنها فقط بر سخنان کلی و غیر مستند و انکاری علیه روحانی جمع شده است.

سوم: قالیباف از اولین ساعت حضور در عرصه انتخابات با شفافیت کامل میزان آگاهی خود از اقتصاد و جامعه و سیاست و اعتقاد به مردم و صداقت را به نمایش گذاشت. او می‌گوید درآمد کشور را دو و نیم برابر می‌کند و پنج میلیون شغل تولید خواهد کرد. این ادعای اوبه معنای آن است که می‌خواهد در اقتصاد ایران رشد سالانه ای نزدیک به ۲۰ درصد ایجاد کند. اگر کسی به قدر مثقال ذره ای از اقتصاد و سیاست و جامعه چیزی بداند هیچگاه چنین ادعایی نمی کند و اگر با مردم روراست باشد؛ چنین شعاری نمی دهد. کسی که امرمحال را وعده می‌دهد، یا نمی‌داند یا صادقانه نمی‌گوید.

این ویژگی‌ها، نشان دهنده کسی است که فرسنگ‌ها از تراز ریاست بر جمهور ملت فاصله‌های غیرقابل جبران دارد.