>> امروز

22:59:30 - 94/10/2
Print This Page
فاطمه کروبی: وضعیت حصر، امکان مراقبت‌های پزشکی و پرستاری را سلب کرده است

سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شنبه شب به اتفاق یکی از معاونان وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی٬ به عیادت مهدی کروبی در محل حصر رفت. در همین راستا نیز هفته‌ی گذشته خانم کروبی در نامه‌ای که رسانه ای نشد، مسئولیت سلامت و جان آقای کروبی را "برعهده رقم زنندگان و مجریان این حصر غیر قانونی" دانسته و خواستار همکاری لازم در روند درمانی وی شده بود.

به گزارش سحام٬ وزیر بهداشت ضمن بازدید از شرایط حصر و محل نگهداری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، دستورهای لازم برای تسهیل در روند درمانی وی را صادر کرد.

مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز٬ جمعه گذشته پس از دو هفته بستری بودن و عمل جراحی در پی شکستگی دوبل ساق پای چپ و آسیب زانو٬ از بیمارستان لاله مرخص و به مکان حصر بازگردانده شد.

شایان ذکر است که وزیر بهداشت و درمان پیشتر نیز با حضور در بیمارستان٬ پیگیر روند جراحی و درمانی مهدی کروبی بود.

فاطمه کروبی هفته گذشته در نامه ای٬ که رسانه ای نشد؛ خطاب به وزیر بهداشت و درمان، ضمن تشکر از پیگیری و یاری وی در روند درمانی همسرش، نوشته بود: "آسیب های ناشی از حادثه اتفاقی٬ و سپس عمل جراحی به نحوی است که امکان تحرک از همسرم سلب شده است."

فاطمه کروبی اضافه کرده بود: "با عنایت به جراحی انجام شده و شرایط فیزیکی پس از عمل، نیازی مبرم به مراقبت های پزشکی و پرستاری است که از بدحادثه چنین امری بواسطه حصر تحمیلی، کنترل‌های غیر معمول و تحمیل شرایط ما لا یطاق در منزل شخصی مان در جماران از خانواده سلب گردیده است."

خانم کروبی در این نامه همچنین مسئولیت سلامت و جان آقای کروبی را "برعهده رقم زنندگان و مجریان این حصر غیر قانونی" دانسته بود و خواستار همکاری لازم در روند درمانی وی شده بود.

این نماینده اسبق مجلس پیشتر نیز گفته بود که "بناست مقامات امنیتی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند."

این ششمین عمل جراحی این رهبر محصور جنبش سبز از زمان حصر خانگی بود. پیش از این٬ عمل جراحی دیسک کمر، زانو، مجرای ادرار، چشم و قلب بر روی وی انجام شده بود.

در حال حاضر مجری حصر٬ وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است. پیگیری مسئله رفع حصر از شعارهای اصلی آقای روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود. هر چند نقل قول هایی مبنی بر پیگیری وضعیت حصر رهبران جنبش از سوی برخی مقامات دولت مطرح شده٬ اما در عمل٬ حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد٬ همچنان پابرجاست.

اکنون بیش از ۱۷۰۰ روز از حصر و حبس غیرقانونی مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سپری شده است.