>> امروز

18:37:46 - 93/2/26
Print This Page
احکام کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر علیه دانشجویان منتقد؛ احضار چهار دانشجوی دیگر

امروز: احکام کمیته انضباطی دانشجویان معترض به سخنرانی سعید جلیلی در دانشگاه امیرکبیر صادر شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، پس از دو هفته فضاسازی رسانه‌های اقتدارگران علیه دانشحویان منتقد حضور جلیلی در دانشگاه امیرکبیر و دانشجویانی که در آن مراسم خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز بودند، کمیته انضباطی این دانشگاه، برای این دانشجویان حکم صادر کرد.

علیرضا محسنی گویا، توبیخ کتبی و درج در پرونده، احسان حمیدی، تذکر کتبی بدون درج در پرونده، سمانه زرکوب تذکر کتبی بدون درج در پرونده، سجاد زارع‌زاده توبیخ کتبی و درج در پرونده به همراه اجرای یک ترم تعلیق معلق، وحید دولت‌آبادی توبیخ کتبی و درج در پرونده به همراه اجرای یک ترم تعلیق معلق، پویا اربابی توبیخ کتبی و درج در پرونده، امیر حسین علی بخشی توبیخ کتبی و درج در پرونده به همراه اجرای دو ترم تعلیق قبلی احکامی است که برای دانشجویان منتقد صادر شده است.

همچنین علاوه بر این احکام چهار دانشجوی دیگر هم پیرامون مسائل حضور جلیلی در دانشگاه، به کمیته انضباطی احضار شدند. سینا قلی پور، جواد صادقی، رضا لشگر و غزل معصوم شاهی از دیگر دانشجویانی هستند که به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.

لازم به ذکر است تمام این احکام و احضارهای جدید در حالی صورت می‌گیرد که هنوز هیچ یک از دانشجویان بسیجی که هم در مراسم حضور جلیلی در دانشگاه و هم روز ۱۶ آذر هم اقدام به ضرب و شتم دانشجویان کرده بودند، به کمیته انضباطی احضار نشده‌اند و برخوردی با آنان صورت نگرفته است.

روز ۲۵ فروردین ماه سال جاری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به حضور سعید جلیلی در این دانشگاه اعتراض کردند و در این اعتراض آنان شعارهایی در حمایت از موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی، سر دادند. شعار حمایت از رهبران محصور جنبش سبز و زندانیان سیاسی درحالی در دانشگاه امیرکبیر طنین‌انداز شد که سعید جلیلی برای نقد سیاست‌ خارجی دولت روحانی به دانشگاه آمده بود و دانشجویان از این فرصت برای فریاد مطالبات خود استفاده کردند.

در این جلسه سخنرانی، پس از شعارهای اعتراضی دانشجویان منتقد، اعضای بسیج دانشجویی با ایجاد درگیری به ضرب و شتم آنان پرداختند و دانشجویان منتقد را مضروب کردند. پس از آن بود که ۹ تن از آنان به کمیته انضباطی احضار شدند. این احضارها در حالی صورت گرفت که هیچ یک از اعضای بسیج دانشجویی و عوامل ضرب و شتم دانشجویان معترض به کمیته انضباطی احضار نشدند.

همچنین بسیج دانشجویی با نصب بیانیه‌ای در دانشگاه، ضمن متهم ساختن فعالان دانشجویی منتقد و تهدید آنها، از هیئت نظارت دانشگاه خواست تا برای این افراد احکام انضباطی صادر کند. آنان در این بیانیه مسئولان دانشگاه را تهدید کردند که اگر احکام قاطعانه‌ای برای مخالفین حضور جلیلی در دانشگاه صادر نشود، بسیج دانشجویی برنامه‌های بعدی خود را بدون اخذ مجوز از هیئت نظارت دانشگاه برگزار خواهد کرد.