>> امروز

08:38:35 - 92/12/15
Print This Page
وضعیت نامساعد بودجه علم و فناوری از زبان قائم مقام ستاد راهبری نقشه علمی کشور

امروز: قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور میزان بودجه ناخالص ملی به پژوهش و فناوری اختصاص یافته در سال ۸۸ را ۰٫۷۹ درصد ذکر کرد که این میزان در سال ۸۹ کاهش یافت ولی در سال ۹۰ تنها به ۰٫۷۲ درصد افزایش یافت و گفت: در زمینه ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی مقرر شد تا ساختار جدیدی با حضور رئیس جهاد دانشگاهی پیگیر این موضوع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان در حاشیه جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی با اشاره به مصوبات این جلسه، اشاره کرد و افزود: در این جلسه موضوع بودجه علم و فناوری در دستور کار قرار گرفت که گزارشی در این زمینه ارائه شد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به جزئیات این گزارش اشاره کرد و اظهار داشت: در گزارش ارائه شده سهم بودجه پژوهش و فناوری در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته بود، ادامه داد: اما غالب این اقدامات فاقد یک نتیجه مشخص و قابل اتکا بود و برای حصول نتیجه مطلوب نیاز به مطالعات داشت که در چند ماه اخیر در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی اقدام به انجام مطالعاتی در این زمینه شد و در این جلسه شد.

کبگانیان خاطر نشان کرد: در این گزارش با اتکا به منابع مطمئن و موثق و در قالب آمار، وضعیت بودجه پژوهش و فناوری کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: در این گزارش از آمار موجود در شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دیوان محاسبات و مرکز آمار ایران استفاده شده است و اگر در دستگاه دیگری آماری باشد که مورد استناد قرار نگرفته درخواست می‌شود تا مسئولان آمار خود را در اختیار ستاد راهبری قرار دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات ارائه شده به ستاد در سال ۱۳۸۸ به میزان ۰٫۷۹ درصد از بودجه ناخالص ملی به پژوهش و فناوری اختصاص یافته بود، ابزار تاسف کرد که این میزان در سال ۱۳۸۹ بر اثر شرایط نامساعد اقتصادی کشور به ۰٫۶۳ درصد تنزل یافت.

کبگانیان ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ این افت جبران شد و این سهم به ۰٫۷۲ درصد افزایش یافت.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به وضعیت اعتبارات بودجه پژوهشی در سال ۹۰ یادآور شد: در سال ۱۳۹۰ شاهد کاهش خفیف بودیم که امیدواریم این روند نیز جبران شود.

کبگانیان بررسی ایجاد مرکز ملی برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه نام برد و اضافه کرد: هر چند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و جهاد دانشگاهی در این زمینه تلاش‌هایی انجام دادند ولی اما این موضوع مهم به عزم ملی نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از منابع ژنتیک حیوانی، گیاهی و تک سلولی‌ها را ذخیره ملی معرفی کرد و یادآور شد: ایجاد بانکی از این ذخایر وظیفه فرابخشی است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه درخواست‌هایی برای رسیدگی به این موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده بود، ادامه داد: از این رو در این جلسه با دعوت از همه دستگاه‌ها این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کبگانیان با اشاره به نتایج به دست آمده اظهار داشت: پس از بررسی مقرر شد تا در ستاد زیست فناوری کشور با اضافه شدن رئیس جهاد دانشگاهی به ترکیب این ستاد، کار گروه ویژه‌ای در عالی‌‌ترین سطح مسئول رسیدگی به این موضوع شود.

وی همچنین اضافه کرد: اعضای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مقرر کردند تا این ساختار یک ساختار مستحکم و فرابخشی باشد که در عین مدیریت کلان این بخش مهم، استقلال همه نهادهای فعال در این بخش حفظ شود.

کبگانیان با تاکید بر اینکه ستاد راهبری از این ساختار جدید توقع مدیریت ندارد، ادامه داد: این ساختار مسئول سیاستگذاری و جهت ‌دهی کلان در زمینه ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی را بر عهده دارند.

وی تعیین و تصویب استانداردها، پشتیبانی ملی و بین المللی از فعالیت‌های ژنتیکی کشور، ترویج گفتمان حمایت از ذخایر ژنتیکی در سطح جامعه، ایجاد بانک مرکزی اطلاعات ژنتیکی بدون جمع‌آوری فیزیکی و هماهنگی دستگاه‌های فعال را از جمله اختیارات و وظایف این نهاد ذکرکرد.