>> امروز

10:01:54 - 92/12/13
Print This Page
سازمان بازرسی و دولت، نام مدیر استانی ۱۲ میلیاردی را اعلام کنند

امروز: آینده آن لاین در گزارشی نوشت:

در یکی از استان ها فردی ۱۲میلیارد تومان بدون اینکه به ماموریت برود،حق ماموریت دریافت کرده است.این فرد همچنین ۵۳۰میلیون تومان پول غذا به حسابش واریز کرده است.

سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است:"در یکی از استان ها فردی ۱۲میلیارد تومان بدون اینکه به ماموریت برود،حق ماموریت دریافت کرده است.این فرد همچنین ۵۳۰میلیون تومان پول غذا به حسابش واریز کرده است."

هنگامی که این خبر را می شنویم و مردم را با مشکلاتشان در بخش های مختلف می بینیم ،جز نفرت شدید ازافرادی که واژه ی مسئول را یدک می کشند و رخنه ی فساد به برخی بدنه های اداری نتیجه ای نمی گیریم.این ها مسئول نمای نقاب داری هستند که در دنیا و آخرت در پستی خواهندبود و همه را به سخره گرفته اند.

مساله این است که والله همه مسئولیم،اگرمسئول مافوق او وذیحسابی واگردیوان محاسبات و سایر ادارات ناظر و بازرس می دانسته و سخنی نمی گفته اند همه مسئولند.در الگوی عدالت علوی کسی که در امانت مردم خیانت کند باید نامش فاش شود وطوق ذلت و خواری بر او افکنده و رسوا شود.تا بازرسان امام کوچک ترین خلافی را گزارش می کردند امام قاطعانه او را عزل می کرد و نامش در تاریخ به رسوایی ماندگار می شد.

این گونه موارد که افکار عمومی را هم آزار می دهد باید سریع تر درمحاکم قضایی بررسی و نتیجه اش اعلام شود.دولت هم با شفاف سازی باید اعلام کند این مسئول نما و پرونده ی دیگرعوارض دولتی حق گمرک مربوط به چه زمانی بوده است؟

و اگر جز این باشد و مماشات و مصلحت در مقابل فساد شود در دایره ی بسته که پرتگاهش آتش است گرفتارمی شویم. چه نیک گفت امام علی(سلام براو)به همه ی کسانی که می خواهند مسئول باشند که" اگر همت والای اصلاح مردم را در سر داری،از خودت آغاز کن،زیرا پرداختن تو به اصلاح دیگران،در حالی که خود فاسد باشی،بزرگترین عیب است.و در نظام اداری این عیب همان گرفتار کردن دیگران به فساد است.