>> امروز

08:39:47 - 92/12/5
Print This Page
سیدمحمدرضا بهشتی و سیدعلیرضا بهشتی هم نامه مردمی برای رفع حصر را امضا کردند

امروز: سیدمحمدرضا بهشتی و سیدعلیرضا بهشتی، فرزندان شهید آیت الله بهشتی هم نامه مردمی مطالبه رفع حصر از رئیس جمهور را امضا کردند.

به گزارش کلمه، فرزندان شهید آیت الله بهشتی امروز به جمع هزاران امضا کننده ای پیوستند که از رئیس جمهور، وفای به عهد در رفع حصر را خواستار شده اند.

این کمپین با هدف ایجاد فضایی برای بیان توقع و خواست مردمی از رییس جمهور و با سقف امضای ده هزار عدد راه اندازی شده بود اما تا یازده اسفند سالروز تولد میرحسین موسوی ادامه پیدا خواهد کرد.

برای امضای این نامه می توانید به اینجا مراجعه کنید. همچنین شخصیت ها و نخبگان کشورمان می توانند با تماس با نشانی [email protected] حمایت و امضای خود از نامه درخواست از رییس جمهور را عمومی کنند.

خانواده شهید آیت الله دکتر بهشتی پیش از این در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد ضمن ابراز تأسف و آرزوی آزادی هرچه سریع تر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تأکید کردند که تحمل این سختی ها بی حاصل نبوده است. امروز بیش از هر زمان دیگری حقانیت راهی که طی شده، حتی برای آنان که تاکنون در آن تردید داشتند، آشکار شده و این همه را باید مرهون صبر و استقامتی دانست که در راه حق صورت گرفته است.

اعضای خانواده شهید بهشتی همچنین در دیداری که با خانواده مهدی کروبی داشتند، ضمن یادآوری خدماتی که آقای کروبی در سی سال گذشته برای کشور انجام داده است، اظهار کردند که ملت ایران مردم قدردانی هستند و تلاش های ایشان را فراموش نخواهند کرد.