>> امروز

16:59:09 - 92/12/3
Print This Page
توقف تغییر رؤسای دانشگاه‌ها

امروز: وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: تغییر روسای دانشگاه‌ها ادامه نمی یابد و سایر روسای دانشگاه‌ها تا زمانی که طول مدت احکام آنها مشخص کرده است، فعالیت خواهند کرد.

دکتر رضا فرجی دانا در گفتگو با مهر درخصوص ادامه روند تغییرات روسای دانشگاه‌ها گفت: درحال حاضر دیگر این تغییرات ادامه ندارد.

وی با بیان اینکه ما اصولا به طول مدت احکام روسای دانشگاه‌ها پایبند هستیم، گفت: طول مدت حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران تمام شده بود، برای همین تغییر کرد.

وزیر علوم اظهار داشت: سایر روسای دانشگاه ها تا زمانی که طول مدت احکام آنها مشخص کرده است فعالیت خواهند کرد مگر اینکه دلیلی برای تغییر آنها رخ دهد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین حکمش با صدور نامه ای، از خدمات فرهاد رهبر تشکر کرد و محمد حسین امید - معاون فعلی اداری مالی وزارت علوم و معاون سابق اداری مالی دانشگاه تهران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فعلی دانشگاه تهران منصوب کرد.

پیش از این نیز نزدیک به ۳۰ رئیس دانشگاه و پژوهشگاه توسط فرجی دانا تغییر کرده بودند.