>> امروز

16:46:31 - 92/12/3
Print This Page
نویسنده روزنامه «آسمان» در دادسرا

امروز: نویسنده مطلبی با موضوع قصاص در روزنامه «آسمان» که منجر به توقیف این روزنامه و بازداشت مدیر مسوول آن شد، صبح شنبه سوم اسفند ماه در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت.

به گزارش ایرنا، نویسنده روزنامه «آسمان» با حضور در دادسرا به سووالات بازپرس پرونده پاسخ داد.بر اساس این گزارش، خانواده «عباس بزرگمهر» مدیر مسوول روزنامه توقیف شده «آسمان» که اکنون در بازداشت به سر می برد، وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شده توسط بازپرس پرونده را آماده کرده اند و منتظر طی مراحل قانونی و اداری برای تودیع این وثیقه هستند.

پس از تودیع وثیقه به احتمال زیاد بزرگمهر تا آخر وقت امروز(شنبه) از بازداشتگاه آزاد می شود.مدیر مسوول روزنامه «آسمان» اول اسفند ماه با اعلام جرم دادستانی تهران به علت انتشار مطلبی با موضوع قصاص به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.پس از ارایه پاره ای توضیحات از سوی وی، بازپرس برای بزرگمهر قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر کرد که به علت پایان وقت اداری برای تودیع وثیقه، وی بازداشت شد.

هیات نظارت بر مطبوعات نیز روز دوشنبه هفته جاری مطلب روزنامه آسمان را بررسی خواهد کرد.بنابر اعلام دادستانی تهران، با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه «آسمان» به دلیل انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روزنامه «آسمان» در شماره روز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه در مطلبی حکم قصاص را عملی «غیر انسانی» توصیف کرده است.متعاقب انتشار این مطلب، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسوول این روزنامه اعلام جرم کرد و خواستار توقف انتشار آن شد.

در پی ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس پرونده پس از رسیدگی، دستور توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر و ابلاغ کرد.

محمد قوچانی سردبیر روزنامه توقیف شده «آسمان» نیز یکم اسفند ماه ضمن عذرخواهی از مردم، اشتباه فنی در آخرین لحظات چاپ را علت چنین اتفاقی عنوان کرد و گفت: قرار بود این بخش از گزارش حذف شود.