>> امروز

16:52:01 - 92/11/9
Print This Page
دو نشریه دیگر با شکایت دادستانی محاکمه می شوند

امروز: در ادامه به فشار بر مطبوعات، جلسه رسیدگی به پرونده‌ روزنامه «خراسان» و ماهنامه «بخارا» یکشنبه هفته آینده در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان تهران، قاضی محمدی‌کشکولی، رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری، ۱۳ بهمن ماه را برای رسیدگی به پرونده روزنامه خراسان و ماهنامه بخارا تعیین کرده است.

پرونده روزنامه خراسان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش افکار عمومی و با شکایت دادستان دادستان عمومی و انقلاب تشکیل شده است.

همچنین مدیرمسئول ماهنامه بخارا به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و با شکایت مدعی‌العموم به دادگاه می‌رود.