>> امروز

17:43:35 - 92/11/5
Print This Page
درگذشت ناصر میناچی از بنیانگزاران حسینیه ارشاد

امروز: دکتر ناصر میناچی ساعاتی پیش درگذشت.

به گزارش میزان خبر، وزیر ارشاد دولت موقت و از بنیانگزاران حسینیه ارشاد امروز در سن ۸۲ سالگی در تهران درگذشت.

پیکر وی بنا بر وصیتش در حیات حسینیه ارشاد و در کنار مرحوم همایون دیگر بنیانگزار حسینیه ارشاد دفن خواهد شد.

میناچی از همراهان دکتر علی شریعتی و مدیر و بنیانگزار حسینیه ارشاد بود که در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان به سمت وزیر «تبلیغات و جهانگردی» انتخاب شد و در دوره او نام این وزارت خانه را به وزارت «ارشاد ملی» تغییر داده شد.