>> امروز

16:24:07 - 92/11/2
Print This Page
مراجعه افرادی که خود را مامور می نامیدند برای تفتیش منزل محسن میردامادی

امروز: زهرا مجردی، همسر محسن میردامادی که در زندان اوین به سر می برد، در مطلبی در فیس بوک خود از مراجعه کسانی که خود را مامور پلیس امنیت معرفی می کردند خبر داد.

به گزارش کلمه، تاکنون کمتر سابقه داشته که برای بازرسی منزل فعالان سیاسی، بازجویی و کلا ورود به پرونده آنها، از پلیس امنیت استفاده شود و در نتیجه هنوز این مساله دارای ابهام است. نکته ای که مجردی نیز در پست خود بر روی فیس بوک به آن اشاره کرده است.

این مطلب را به نقل از فیس بوک شخصی وی در ادامه بخوانید:

فکر می کردم دیگر نگرانی هایی که این سال ها از حمله به منازل خود ودوستانمان داشته ایم تمام شده ولی امروز حوالی ظهر دو نفربه اسم پلیس امنیت به منزل ما مراجعه کردند و با این ادعا که حکم تفتیش منزل رادارند، با اصرار خواهان ورود به منزل شدند. هرچه اصرار کردم که حکم شما به اسم چه کسی صادر شده؟ اصرار داشتند که ما حکم برای این آدرس داریم و مهم نیست به اسم چه کسی است واگر در را باز نکنید از پشت بام یا از دیوار وارد می شویم. واقعا انتظار چنین چیزی را نداشتم واحساس بی پناهی می کردم و نمی دانستم چه کنم. بالاخره گفتم هرچه صلاح می دانید انجام دهید ولی من تنها هستم و در را باز نمی کنم. بعد از مدتی یکی از آنها گفت پس ما صورت جلسه میکنیم که در را باز نکرده اید و این برای شما گران تمام خواهد شد. خلاصه بعد از مدتی جرو بحث پای آیفون تصویری که حکم در دست و لباس فرم پلیسشان را به رخ بنده کشیدند، به مقصد بعدی تشریف بردند و بنده منتظر تا فردا چه پیش آید. البته بعضی از دوستان هم معتقدند شاید اشتباه شده چون معمولا پلیس امنیت برای افراد سیاسی مراجعه نمی کند.