>> امروز

22:39:38 - 92/10/30
Print This Page
یونسی: سازمان های مردم نهاد علیه افراط گری وارد عمل شوند

امروز: دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی گفت: آموزش به زبان مادری برای سایر زبانها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور کار است.

علی یونسی در گفتگو با خبرگزاری مهر در اهواز درباره تدریس به زبان مادری در میان اقوام توضیح داد: در نشست هایی که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم قرار شد برنامه ای مدون شود تا این مسئله حل شود.

وی افزود: تدریس به زبان مادری از جمله برنامه های آموزش و پرورش است و در حال انجام تحقیقات بر روی آن هستند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی درباره شیوه اجرای این برنامه گفت: آموزش و پرورش زبان اقوام را تا مقطعی که لازم باشد برایشان تدوین می کند.

یونسی گفت: پیگیر رسیدگی به تدریس زبان اقوام هستیم و بعد از تدوین برنامه های لازم توسط آموزش و پرورش نتیجه اعلام می شود.

تدریس به زبان مادری یکی از برنامه های دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی بود که پیش از این نیز به این موضوع اشاره کرده بود.

در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی از سازمان های مردم نهاد خواست علیه خشونت و افراط گری وارد عمل شوند.

سازمان های مردم نهاد علیه افراط گری وارد عمل شوند

همچنین یونسی در گفت و گوی دیگری با ایرنا به تشکیل کمسیون جهان عاری از خشونت و افراط گری در بیست و هفتمین کنفرانس وحدت اسلامی اشاره کرد و افزود: همه علمای شرکت کننده مخالفت شدید خود را با افراط گری و خشونت اعلام کردند.

یونسی از علما خواست تا راه توحید و وحدت را برای مردم توجیه کنند و سازمان های مردم نهاد را علیه اقدامات خشونت طلبانه وارد عمل کنند.