>> امروز

22:36:33 - 92/10/30
Print This Page
آژانس نخستین مرحله اجرای توافق ژنو در ایران را تایید کرد

امروز: خبرگزاری رویترز گزارش داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز (دوشنبه)اعلام کرد که ایران براساس توافق هسته ای با گروه۱+۵، غنی سازی اورانیوم درسطح ۲۰درصد را به حالت تعلیق در آورد.

آژانس نخستین مرحله اجرای توافق ژنو در ایران را تایید کرد

به گزارش ایرنا، خبرگزاری انگلیسی رویترز افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی با اعلام این خبر درگزارش خود آورده است ایران رقیق سازی ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰درصد را نیز آغاز کرد.

ˈمحمد امیریˈمدیرکل امور پادمان های سازمان انرژی اتمی ایران نیز امروز گفت که غنی سازی۲۰درصدی درسایت های نطنز و فردو تعلیق و فرایند اکسید کردن و رقیق سازی ذخیره ۱۹۶کیلوگرمی اورانیوم۲۰درصد نیز آغاز شد.