>> امروز

12:08:45 - 92/10/12
Print This Page
قاضی صلواتی نیامد، دادگاه مریم شفیع پور برگزار نشد

امروز: دومین جلسه دادگاه مریم شفیع پور پس از ماه ها معطلی، امروز با عدم حضور قاضی صلواتی برگزار نشد.

به گزارش کلمه، این فعال دانشجویی که در پنجم مرداد امسال بازداشت شد، تاکنون یک جلسه از دادگاهش در تاریخ ۲۹ مهرماه برگزار شده و جلسۀ دوم دادگاه وی قرار بود گه امروز چهارشنبه یازدهم دیماه در شعبه‌ پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود.

پیش از این پدر مخمود شفیع پور، پدر مریم در گفتگو با کلمه اتهامات وارد شده از سوی دادگاه به وی را "بی‌اساس" و از غرض ورزی بازجوی مریم در پپرودنده دخترش گفته بود.

هنوز زمان دادگاه بعدی شفیع پور مشخص نشده است.