>> امروز

04:17:54 - 92/10/3
Print This Page
غرویان: اگر اصولگرایان پیام اکثریت ملت را دریافت نکنند باز هم در دام انحصارگرایی و تفرقه می‌افتند

امروز: استاد سابق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: اگر اصولگرایان پیام اکثریت ملت را دریافت نکنند باز هم در دام انحصارگرایی و تفرقه می‌افتند.

محسن غرویان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص احتمال وحدت و اجماع اصولگرایان حول یکی از چهره‌های مطرح این جناح در انتخابات مجلس آینده اظهار داشت: اصولگرایان باید خواست اکثریت ملت را درست دریافت کنند. اگر چنین شد می‌توانند به اجماع برسند. اما اگر خواست اکثریت و توده مردم را دریافت نکنند هرکسی از ظن خود می‌گوید نظر من نظر اکثریت ملت است و هرکه به راه خود می‌رود.

وی افزود: اصولگرایان باید پیام رای اکثریت و افکار عمومی را دریافت کنند. در غیر این صورت باز هم به دام انحصارگرایی و تفرقه می‌افتند. این امر واقعا وحدت اصولگرایان را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به وجود سابقه انحصارگرایی در میان اصولگرایان این مساله را آفت وحدت نیروهای اصولگرا برشمرد و تصریح کرد: اگر به این دام بیفتند دیگر هرکس می‌گوید فقط دین من و اسلام من و نظر من. در حالی که قرائت‌های مختلف از دین وجود داردو تفسیر‌های متفاوت از دین می‌تواند جود داشته باشد. البته مشترکات نیز هست و بسیار هم هست. اگر هرکسی اسلام خود را اسلام بداند و دیگران را به انحراف متهم کند ضربه بزرگی خواهیم خورد.

وی درباره احتمال حضور یکی از چهره‌های اصولگرا در متن این جناح و پیش بینی‌اش در خصوص میزان احتمال وحدت در این جناح گفت: البته من در حدی نیستم که بخواهم برای بزرگان امری را تعیین کنم. ولی خود جناب آقای مهدوی کنی روحیه خوبی دارند. متعادل هستند و می‌توانند مرکز ثقل مناسبی برای اجماع و وحدت ایشان باشند. دیگر با اصولگرایان است که با ایشان همراهی کنند.

غرویان با بیان اینکه آرزوی من این است که اصولگرایان بتوانند به وحدت برسند از حسن روحانی ناطق نوری و مهدوی کنی به عنوان چهره‌هایی نام برد که می‌توانند محور انسجام نسبی در میان اصولگرایان باشند. با این همه وی گفت که باید دید شرایط چگونه پیش خواهد رفت.

این استاد سابق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در پایان اظهار داشت: پیش بینی من موفقیت اعتدال گرایان در هر دو جناح است و به نظرم ملت نیز خواست خود را در این انتخابات ریاست جمهوری به وضوح در این مورد بیان کرده‌اند. عقلانیت و اعتدال در انتخابات پیشین پیروز شد و به نظرم در انتخابات مجلس آینده نیز همین گونه خواهد بود.