>> امروز

01:57:04 - 92/9/20
Print This Page
نیاز به شغل بیش ترین درخواست ایرانیان

امروز: تازه ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می دهد که حدود ۴۸ درصد مردم امید زیاد و خیلی زیاد به موفقیت عملکرد دولت دارند و ۲۵٫۴ درصد امید به موفقیت را در حد متوسط اظهار کرده اند.

به گزارش عصر ایران، یکی دیگر از یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که حدود ۵۸ درصد از مردم محبوبیت شخص رئیس جمهور در سطح جامعه را زیاد و خیلی زیاد عنوان کرده اند. نتایج حاصل شده در بخش دیگری از این نظرسنجی بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی مانند گرانی، مسکن و بیکاری رتبه اول انتظارات شهروندان از دولت یازدهم را به خود اختصاص داده است.

مسائل بین المللی مانند حل پرونده هسته ای، گسترش آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی و نیز وضعیت حجاب، پوشش و ارزش های اسلامی در رده های بعدی انتظارات قرار گرفته است.

در زمینه اولویت های سیاسی مردم از دولت یازدهم، از بین هفت مقوله ای که به عنوان انتظارات مردم مطرح شده است، «دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های فردی» و «تلاش برای اجرای قانون اساسی»، رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در بخش انتظارات اقتصادی مردم نیز، یافته های حاصله نشان دهنده اهمیت بالای موضوع اشتغال و رفع بیکاری جوانان از نظر مردم است و این موضوع در رتبه اول انتظارات اقتصادی مردم قرار دارد. همچنین مبارزه با تورم و گرانی، تهیه مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد، توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی، رسیدگی به مناطق محروم و توسعه گردشگری به ترتیب در رده های بعدی دغدغه های اقتصادی مردم قرار گرفته است.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اطلاعیه ای ضمن اشاره به این آمارها، توضیحاتی درباره فعالیت ها و آمارهای ارائه شده از سوی این مرکز ارائه داد.

در این اطلاعیه آمده است: در نظرسنجی اخیر ایسپا در خصوص انتظارات مردم از دولت یازدهم و ارزیابی آن ها از عملکرد دولت پرسیده شده است. در این نظرسنجی که در بین مردم کل کشور اعم از شهری و روستایی با حجم نمونه ۵۴۴۹ نفر انجام شده است، ۵۲٫۷ درصد پاسخگویان را مردان و ۴۷٫۳ درصد را زنان تشکیل داده اند. میانگین سنی پاسخگویان ۳۶٫۱ سال بوده است. همچنین ۳۷ درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی و ۲۶٫۹ درصد دارای تحصیلات دیپلم هستند.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد حدود ۴۸ درصد مردم امید زیاد و خیلی زیاد به موفقیت عملکرد دولت دارند و ۲۵٫۴ درصد امید به موفقیت را در حد متوسط اظهار کرده اند.

یکی دیگر از یافته های نظرسنجی مذکور بیانگر آن است که حدود ۵۸ درصد از مردم اظهار داشته اند شخص رئیس جمهور از محبوبیت زیاد و خیلی زیاد در سطح جامعه برخوردار است. همچنین ۲۵٫۴ درصد محبوبیت ایشان را در حد متوسط و ۱۶٫۳ درصد رئیس جمهور را در حد کم و خیلی کم دانسته اند. در این نظرسنجی در قالب ۵ سوال از مردم در خصوص انتظاراتشان از آقای روحانی و دولت پرسیده شده است. نحوه تحلیل سوال اولویتی به این صورت بوده است که به اولویت اول وزن ۳، به اولویت دوم وزن ۲ و به اولویت سوم وزن ۱ داده شده است و در نهایت بر این اساس برای هر آیتم، امتیازی بر روی طیف ۰ تا ۱۰۰ محاسبه شده است.

در قالب یک سوال از مردم خواسته شد از میان چهار خواسته اصلی و مهم، دو اولویت خود را مشخص نمایند. نتایج حاصله بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی مانند گرانی، مسکن و بیکاری با ۵۱٫۳ امتیاز از ۱۰۰، رتبه اول انتظارات شهروندان از دولت یازدهم را به خود اختصاص داده است. مسائل بین المللی مانند حل پرونده هسته ای با ۱۹ امتیاز در رده دوم اولویت مردم قرار گرفته است. گسترش آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی با ۱۷ امتیاز و وضعیت حجاب، پوشش و ارزش های اسلامی با اخذ ۱۲٫۶ امتیاز در رده های بعدی انتظارات قرار گرفته است.

موضوع دیگری که در این نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته، شناخت اولویت های سیاسی مردم از دولت یازدهم بوده است. از بین هفت مقوله ای که به عنوان انتظارات مردم مطرح شده است، «دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های فردی» با ۲۲٫۱ امتیاز از ۱۰۰ رتبه اول اولویت انتظارات سیاسی مردم را به خود اختصاص داده است. «تلاش برای اجرای قانون اساسی» با ۲۰٫۶ امتیاز و «ترغیب مسئولان به پاسخگویی بهتر در قبال عملکردها» با ۱۷٫۱ امتیاز در رتبه های دوم و سوم انتظارات سیاسی مردم قرار دارد، «پیگیری سیاست تنش زدایی بین المللی»، « اصلاح شیوه برخورد با منتقدان نظام» ، «توسعه توانایی نظامی و تسلیحاتی کشور» و «زمینه سازی برای فعالیت بیشتر احزاب و تشکل ها» به ترتیب در رده های بعدی اولویت های سیاسی مردم از دولت آقای روحانی قرار گرفته است.

بررسی انتظارات اقتصادی مردم از دولت یازدهم نیز از دیگر مواردی بود که در این نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصله نشان دهنده اهمیت بالای مقوله اشتغال و رفع بیکاری جوانان از نظر مردم است. زیرا این مقوله با کسب ۲۹٫۱ امتیاز از ۱۰۰ بالاترین امتیاز را در میان سایر انتظارات اقتصادی بدست آورده است. همچنین مبارزه با تورم و گرانی با ۲۸٫۴ امتیاز با فاصله بسیار کمی رتبه دوم انتظارات اقتصادی مردم را به خود اختصاص داده است. تهیه مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد، توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی، رسیدگی به مناطق محروم و توسعه گردشگری به ترتیب در رده های بعدی دغدغه های اقتصادی مردم قرار گرفته است.»