>> امروز

10:30:15 - 92/9/6
Print This Page
احمدی نژاد به دادگاه نرفت

امروز: محمود احمدی نژاد با وجود تشکیل جلسه دادگاه در جلسه امروز حاضر نشد.

به گزارش خبرنگارمهر، در حالی جلسه رسیدگی به شکایت رئیس مجلس و ۹ شاکی خصوصی از احمدی نژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد که وی در این جلسه حاضر نشد.

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در این مورد گفت: جلسه تحقیقات مقدماتی در رابطه با شکایت صورت گرفته از رئیس جمهور سابق بدون حضور احمدی نژاد برگزار شد.

قاضی محسن افتخاری در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه دو ساعت به طول انجامید و در آن شکات به طرح شکایات خود پرداختند.

وی افزود: سه قاضی دادگاه ظرف مدت قانونی که حداقل یک هفته است نظر خود را اعلام خواهند کرد. با توجه به اینکه پرونده در تحقیقات مقدماتی است احمدی نژاد می تواند طی روزهای آینده برای ادای توضیحات در دادگاه حاضر شود.