>> امروز

08:55:31 - 92/8/16
Print This Page
هزارمین روز حصر همراهان سبز اندیش مردم چه روزی است؟

امروز: در آستانه هزارمین روز حبس خانگی میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد هستیم و در بین فعالان مدنی و حاضران در شبکه های اجتماعی که هر کدام و هر گروه برای خود در صدد ابتکاری برای گرامی‌داشت و یاد اوری و تذکر دراین باره است این سوال مطرح است که چه روزی هزارمین روز زندانی شدن یاران مردم است؟ به عبارت دیگر این سوال مطرح است که روز آغازین حصر را چه روزی باید در نظر گرفت؟

البته تک تک هزار روز گذشته سختی ها و مشقات فراوانی به همراه داشته است که شاید تاریخ هم نتواند همه آنچه که گذشته بیان کند. تصور اینکه هزار روز انسانی را در خانه اش به اجبار و با حضور دهها مامور و تهدید و توهین و فحاشی از رسانه ها حبس کنند و او نتواند نه از خود و نه خانواده اش دفاع کند شاید تنها در لفظ آسان باشد؛ هر چند که گفتنش نیز چندان آسان نیست.

به قول یکی از سبزاندیشان جوان در فضای مجازی، اگر از یک تا هزار بشمریم حوصله سر می‌رود و اگر هزار روز را خط بکشیم دیوارهای یک خانه کم می آورد...

به هر حال اما این سوال مطرح است که روز شروع حصر چه روزی بود و هزارمین روز حصرچه تاریخی است؟

ذکر این نکته ضروری است که همراهان جنبش سبز ازماهها پیش از ۲۵ بهمن دچار محدودیتهای فراوان در تردد بودند. و نیز اشخاصی که به دیدار آنها می‌رفتند دچار مضایغ و سختی های فراوان می‌شدند. مثال آن شیخ آزاده مهدی کروبی است که حتی چند روز پیش از ۲۵ بهمن وارد خانه اش نیز شدند و راهها را بستند اما آنچه به صورت عریان و علنی رخ داد با توجه به نشانه ها و نماد ها و شواهد و اینکه چه اتفاقی را شدید ترین نحوه اعمال محدودیت و ممنوعیت ارتباطی بدانیم روزهای مختلفی را می‌توان به عنوان روز آغاز حصر در نظر گرفت.

به گزارش کلمه در غروب ۲۵ بهمن ماموران مانع خروج رهنورد و موسوی برای شرکت در تظاهرات ۲۵ بهمن شدند و در سر کوچه نیز دو ماشین کوچه را مسدود کردند. همچنین اخرین باری که توانسته بودند با دختران خود صحبت کنند شامگاه ۲۵ بهمن بود.

اما شامگاه ۲۶ بهمن‌ماه آخرین تماس میرحسین موسوی با کلمه بود که وی توانست پیام کوتاه خود را به مناسبت راهپیمایی ۲۵ بهمن به گوش مردم برساند. مهدی کروبی نیز این امکان را داشت که بتواند پیام مربوط به ۲۵ بهمن را در این روز منتشر کند.

اما از روز ۲۷ بهمن عملا هیچ ارتباطی برقرار نشد و کلمه اینگونه خبر را مخابره کرده که: حصر خانگی مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد که از روز ۲۵ بهمن آغاز شده است، از روز ۲۷ بهمن ماه کامل شده و با قطع آخرین ارتباطات محدود آنها، هیچ اطلاعی از وضعیت و سلامتشان در دست نیست. اکنون محافظان موسوی از محافظت وی عزل شده و نیروهای امنیتی جای آنها را گرفته‌اند.

در ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ نیز درهای سیاه به جای ون به سرکوچه اختر جوش داده شد. فرایند نصب در مطابق گزارش دختران میرحسین تا ساعت ۹ شب با حضور مقام ارشد قوه قضاییه ادامه داشت.

۵ اسفند همان سال نیز ماموران میله های فلزی را به پنجره های خانه میرحسین جوش دادند.

به هر روی آنچه واضح است لحظه لحظه های این سالها برای همراهان مردم همراه با شدائد و سختی ها و محرومیت ها بوده است و حبس غیرقانونی آن هم به این صورت ناجوانمردانه در ابعادی که تنها تاریخ بسیاری از آنها را بازگو می‌تواند کند نیز غیرقانونی و شرعی و ناجوانمردانه است و از همین روست که مردم اگر چه در خیابان ها و انظار با محدودیت های بسیاری مواجهند اما از هر فرصتی برای بیان و تذکر این واقعه ظالمانه استفاده خواهند کرد.