>> امروز

09:31:59 - 92/8/6
Print This Page
محمدحسین نعیمی پور از زندان اوین به مرخصی آمد

امروز: محمدحسین نعیمی پور از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، محمدحسین نعیمی پور زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به مرخصی آمد.

محمدحسین نعیمی پور از جوانان فعال عضو حزب مشارکت و فرزند محمد نعیمی پور، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی است که در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

این عضو خانواده شهدا و فعال "پویش موج سوم" در دوران بازداشت و انفرادی تحت فشار شدید قرار داشت تا در مصاحبه ای تلویزیونی از جنبش سبز و رهبران آن اعلام برائت کند.