>> امروز

08:16:54 - 92/8/2
Print This Page
پژمان ظفرمند از زندان اوین با قرار کفالت آزاد شد

امروز: پژمان ظفرمند زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با قرار کفالت آزاد شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، پژمان ظفرمند، زندانی سیاسی محبوس در بند ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین، پس از دو ماه و نیم انفرادی، هفتم شهریور ماه سال جاری به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده و به اعتصاب غذای خود پس از ۴۸ روز پایان داده بود.

بر اساس این گزارش، این فعال مدنی تمام مدت بازداشت را در انفرادی بوده و به شدت لاغر و ضعیف شده و در این مدت بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

چند روز بعد از انتخابات ۹۲، نیمه شب، ماموران امنیتی به شکستن درب ورودی منزل، پژمان ظفرمند را بازداشت و به همراه خود می‌برند. چند روز اول هیچ کس از وضعیت وی خبر نداشت که پس از تماس او از زندان اوین خانواده از بازداشت او مطلع می‌شوند.

پژمان ظفرمند در طول تبلیغات انتخاباتی در ستاد دکتر عارف در شرق تهران فعالیت می‌کرد که پس از انصراف عارف در ستاد روحانی فعال بود. وی پیش از این نیز در سرای اهل قلم بازداشت شده بود که پس از یک ماه بازداشت آزاد و در شعبه صلواتی به پنج سال حبس محکوم شد.