>> امروز

08:36:18 - 92/6/18
Print This Page
تشدید بازرسی اتاق‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

امروز: مطابق اخبار رسیده، در روزهای اخیر فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشدید شده است؛ به نحوی که حراست دانشگاه با نادیده گرفتن حریم خصوصی دانشجویان اتاق های تعدادی از فعالان دانشجویی و صنفی ساکن در خوابگاه شهید دستغیب را بازرسی کرده است.

به گزارش ندای سبز آزادی، در طی یک ماه گذشته حداقل ۸ اتاق دانشجویی مورد بازرسی سرزده تیمی از حراست دانشگاه قرار گرفته است . این تیم در دو مورد کیس کامپیوتر و لپ تاپ شخصی دانشجویان را جهت بازبینی بیشتر به همراه خود برده است. بازرسی ها اکثرا در زمانی صورت گرفته که دانشجویان در خوابگاه حضور نداشته اند.

بسیاری از فعالان دانشجویی علت افزایش این فشارها را تلاش دکتر محمد هادی ایمانیه، رییس دانشگاه علوم پزشکی در جهت ساکت کردن منتقدان به منظور ابقای خود در این سمت ارزیابی می کنند.

پیش از این نیز حراست دانشگاه دوربین های مدار بسته ای را مقابل پنجره خوابگاه دانشجویان نصب کرده که قابلیت زوم و تصویر برداری از درون اتاق ها را داراست. دانشجویان هنگام ورود و خروج از خوابگاه توسط دستگاه انگشت نگاری می گردند.

محمد هادی ایمانیه از اعضای جبهه پایداری و از نزدیکان دکتر لنکرانی ید طولایی در بر خورد با نشریات، تشکل های منتقد و فعالین دانشجویی دارد.

علی رغم انتقادات و اعتراضات فراوان به رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سوی دانشجویان و هیات علمی ، حمایت تمام قد جبهه پایداری از وی باعث شد پس از ۸ سال همچنان در این سمت باقی بماند.