>> امروز

08:48:08 - 92/6/14
Print This Page
استانداران فارس

امروز: مروراسامی والیان واستانداران فارس از انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ تا بهمن ۱۳۵۷، به فهرستی منجر می شود که تنها شامل نام مردان است . توجه به سابقه‌ی زندگی و مسیر شغلی‌شان ما را به شبکه‌های ارتباطی و منابع قدرتی می‌رساند که در اختیار زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نبوده است. تحصیلات عالی، ثروت، جایگاه خانوادگی در حاکمیت ونگاه سنتی به این مقوله ، حمایت و رابطه با صاحبان قدرت در کنار عدم حساسیت و موانع شرعی بر سر راه رشد و پیشرفت مردان، از منابع قدرتی‌ست که به طور انحصاری در دست گروهی خاص قرار داشته است.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز نیز با فهرست مردانه‌ی استانداران در تاریخ این استان مواجه‌ايم (نام اين استانداران در جدول پيوست به متن آمده است). هر چند نبود تحقیقات مستقل و معتبر سبب شده تا منابع بررسی عمل‌کرد این چهارده استاندار به سختی در دسترس باشد. این که استانداران با چه ساز و کاری انتخاب شده‌اند و عمل‌کردشان چه‌گونه بوده، امری‌ست که قطعا بايد پژوهشگران به آن توجه کنند. آن‌چه واضح به نظر می رسد، اين که هم‌چنان منابع قدرتی که به صورت انحصاری در دست گروهی خاص که به تمامی دربرگيرنده‌ی مردان است، سبب شده تا شمایلی جنسیت‌زده در فضای سیاسی و اجرایی اداره‌ی استان حاکم باشد.

به هر روی، به حاشیه رانده شدن زنان در جریان قدرت‌نمایی‌ها و منفعت‌جویی‌های نظام مردسالار در طول تاریخ گاه ناامیدی‌هایی را برای آن‌ها که دغدغه‌ی رفع تبعیض و رسیدن به برابری را دارند، به وجود آورده و می‌آورد، اما اينک لازم است به این بدیهیات برساخته به دیده‌ی انتقادی بنگریم. هدف از این نوشته‌ی کوتاه نه اعتراض برای کسب قدرت بل‌که امکانی برای به چالش کشیدنِ منابع قدرتی‌‌ست که تماما در اختیار مردان بوده و هست؛ منابعی که به پشتوانه‌ی توجیهات شرایط سیاسی-اجتماعی و گاه شرعی، چنين وضعیتی را امری بدیهی و غیر قابل تغییر می‌داند. و حتا هم‌اکنون که از سوی فعالان اجتماعی - سیاسی هوادار دولت تدبیر و امید فهرست‌هایی از اسامی افراد شایسته برای مناصب مدیریتی پیش‌نهاد می‌شود، مشخصا در استان فارس، نام هیچ زنی به عنوان استاندار مطرح نشده است. گویا این امر چنان بدیهی تلقی شده و در باره‌ی نبود هیچ زنی که بتواند بالاترین مقام اجرایی استان را عهده‌دار شود، میان این فعالان اتفاق نظر وجود دارد که اصلا محلی برای بحث نیست و به طور طبیعی، اعتراض به این امر هم بی‌معنی می‌شود.

چنين شرایطی با ایجاد بستری برای رشد قابليت‌ها وامکان شکوفایی توانمندی‌های فردی، هم‌چنین با اتکا به نقش و جايگاه تشکل‌های مدنی و احزاب قدرتمند قابل تغيير است، چندان که امروز با حضور موفق زنان در جایگاه‌های مختلف درستی این ادعا ثابت شده است.

صورت اسامی استانداران فارس بعد از انقلاب اسلامی

ostandaran.jpg