>> امروز

06:55:16 - 92/6/14
Print This Page
رسیدن نرخ تورم مردادماه به ۳۹ درصد

امروز: بانک مرکزی با اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه امسال، نرخ تورم مردادماه را معادل 39 درصد اعلام کرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری را اعلام کرد. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه 1392 به عدد 7.137 رسید که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در مردادماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1.43 درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 معادل 39 درصد است.