>> امروز

06:47:21 - 92/6/13
Print This Page
قراردادهای ۶۵ ساله در دولت دهم

امروز: گفته شده است که دولت دهم تعهدات طولانی‌مدتی را در قراردادهایی که بسته است برای کشور ایجاد کرده است.
به گزارش روز نو ، مطلع شدیم که در بازبینی برخی از قراردادهایی که در دولت دهم منعقد شده است آنها برای ۶۵ سال بعد تعهداتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند.

براساس این گزارش ، این موضوع که در دولت‌های گذشته بی‌سابقه و عجیب است باعث نگرانی و ایجاد مشکل در برخی فعالیت‌های دولت جدید شده است.