>> امروز

07:19:59 - 92/6/4
Print This Page
واکنش مصلحی نسبت به اظهارات علوی

امروز: وزیر سابق اطلاعات در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید در خصوص بازگشت برخی از افرادی که پس از حادثه سال 88 به خارج از کشور رفتند، گفت:باید از خود ایشان این مسئله را سوال کنید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حیدر مصلحی در حاشیه مراسم ختم پدر صادق محصولی در پاسخ به این سوال که نظر شما نسبت به اظهارات وزیر اطلاعات در خصوص بازگشت برخی از افرادی که پس از حادثه سال 88 به خارج از کشور رفتند، چیست؟ گفت: باید از خود ایشان این مسئله را سوال کنید.