>> امروز

23:05:42 - 92/6/3
Print This Page
وزیر نفت در محاصره مافیای نفتی

امروز: بیژن زنگنه در حالی هفته اول فعالیت خود در وزارت نفت را سپری کرد که همان طور که در آخرین لحظات دفاعیه خود به نمانیدگان مجلس گفت، او را به هتل پنج ستاره نفرستاده اند.

به گزارش «آینده»، البته زنگنه در مجلس سخن از جبهه خارجی مبارزه باتحریم ها بر زبان آورد، در حالی که دشواری کار وی تنها مقابله کردن با تحریم های خارجی نیست؛ بلکه شاید دشوارتر و دست کم به همان اندازه، وی در داخل کشور موانع و مشکلات بزرگی بر سر راه دارد.

اگرچه شاید مخالفان زنگنه که همگی در هشت سال گذشته به نوعی با جریان حاکم بر صنعت نفت کشور مرتبط هستند، یکدل نیستند، اما یک نقطه اشتراک بزرگ دارند.

به عنوان نمونه، سخنان مسعود میرکاظمی، وزیر نفت احمدی نژاد و یکی از مخالفان زنگنه در مجلس، باعث افشاگری وی درباره عملکرد رستم قاسمی در نفت شد و فاش کرد، تنها در یک فقره منجر به ناپدید شدن حدود سه میلیارد دلار پول میعانات گازی و فرآورده های نفتی شده است که تحویل دلالی به نام بابک زنجانی شده است.

اما واقعیت آن است که مافیای نفتی هر اختلافی با یکدیگر داشته باشند، در یک موضوع همداستان خواهند شد و آن، جلوگیری از سالم سازی صنعت نفت توسط بیژن زنگنه خواهد بود.

شاید بتوان گفت رقابت مافیای نفتی که پیش ازاین در دو حوزه خریداری تجهیزات نفتی، به ویژه دکل های حفاری در دریا و خشکی و پروژه های بهره بردای و انتقال بود، به حوزه دیگری نیز کشیده شده است و آن، فروش محصولات است.

از این رو هم اکنون باندهای مختلفی در صنعت نفت حضور دارند که مدعی داشتن حق آب و گل هستند، قراردادهای خرید جک آپ، لوله و تجهیزات طی هشت سال گذشته عمدتا با اینان بسته می شده و از حفاری شمال تا شرکت ملی حفاری، و تاسیسات دریایی از دست آنها خارج نبوده است.

حضور برخی چهره های امینتی سابق در حوزه نفت موجب شده است تا مدیران نفتی جرات و جسارت تصمیم گیری را در این حوزه از دست بدهند. از این رو حتی برخی از وزرای نفت در دوره احمدی نژاد نیز مسئولیت واگذاری قراردادهای سودآور میلیاردی را به توصیه ها و فشارها از طرف برخی چهره ها منتسب می کنند و مسئولیت تصمیم خود را نمی پذیرند.

هم اکنون شرکت حفاری شمال، شرکت ملی حفاری، معاونتهای مربوطه در وزارت نفت، صندوق بازنشستگان وزارت نفت، تاسیسات دریایی، صدرا، معاونت بین الملل وزارت نفت و نیکو به عنوان مراکز اصلی چالش بیژن زنگنه با مافیای نفتی نام گرفته اند.