>> امروز

10:46:02 - 92/5/28
Print This Page
جانشین مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی معرفی شد

امروز: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.
فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و بیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرد.
در حکم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به صمدالله فیروزی آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی و باعنایت به اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و اختیارات قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتصاب سرپرست صندوق تأمین اجتماعی به موجب این حکم تا تعیین مدیرعامل به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی تعیین می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.
سعید مرتضوی نیز پس از این انتصاب در جلسه هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی حاضر و به تشریح وضعیت این صندوق در اصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت.
وی در این جلسه از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان خداحافظی و پایان کار خود را در تاریخ 27/5/92 در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد.
صمدالله فیروزی دارای فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی بوده و پبش از این سرپرستی معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، عضو شورای عالی کار ، عضو کمیسیون فرعی اجتماعی دولت ، عضو ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها و... را در پرونده کاری خود دارد.