>> امروز

19:34:11 - 92/5/14
Print This Page
نرخ تورم تیرماه ۳۳.۹ درصد

امروز: مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه را ۳۳.۹ درصد اعلام کرد که در مقایسه با تورم ۳۲.۶ درصدی خرداد ماه ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران شاخص تورم تیرماه را بر اساس سال پایه ۹۰ معادل ۳۳٫۹ درصد اعلام کرد که نسبت به خرداد ماه، ۱٫۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه سال ۱۳۹۲، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه سال ۱۳۹۲ عدد ۱۶۵٫۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲٫۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۹٫۱ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳٫۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ (۳۲٫۶) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۰۶٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۰۳٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۵۱٫۲ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۳٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۲٫۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ (۵۱٫۹) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیرماه ۹۲ به رقم ۱۵۱٫۲ رسید که ۲٫۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳٫۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۷٫۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ (۲۵٫۸) افزایش یافته است.