>> امروز

08:05:54 - 92/5/11
Print This Page
انتقاد محمد نوریزاد به فتاوی منسوب به آیت الله خامنه ای: تداوم روند فریب مردم و استوار بر مفسده است

امروز: در پی انتشار برخی از فتاوی رهبر جمهوری اسلامی، یکی از وبلاگ نویسان و فعالان منتقد حکومت با انتقاد از اینگونه "ادعاهای فقهی"، فتاوی صادره از سوی آقای خامنه ای را "معکوس"، "تداوم روند فریب مردم" و "استوار بر مفسده" خواند.

آقای خامنه ای طی فتاوی اخیر خود مدعی شد بود که "گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب تضعیف دولت اسلامى شود حرام است..."

محمد نوری زاد در واکنش به فتوای رهبری در مطلبی نوشت: من همچنان به شوخی بودن خبراین فتوا وسایرفتاوای منتشرشده درخبرگزاری تسنیم امید دارم. وگرنه اگراین خبردرست باشد واین فتاوا ازجانب ایشان صادرشده باشند، باید نشست وخاک همه ی عالم را ذره ذره جمع کرد ویکجا برسرافشاند وازخدای خالقِ عقل تا خود قیامت پوزشخواهی کرد. درباره ی فتوای فوق بگویم: چهار ستون این فتوای معکوس، برمفسده استواراست. یعنی مغز و متن این فتوا، هم درادامه ی پروژه ی مستمرِخرکردن مردم است، وهم به زیر بغل مسئولین پلید ودزد وآلوده ی دولت اسلامی داربست زدن.

متن کامل مطلب محمد نوری زاد که در تارنمای شخصی این سینماگر و نویسنده منتشر شده، در پی می آید:


فرقه ی ضالّه ی مضلّه
فتاوایی که اخیراً ازجناب رهبری منتشرشده، نشان می دهد که مراتب علمی ای که درمیان مراجعِ ما دست بدست می شود - حتی درابتدایی ترین وجهش - به آنچنان سکته ی دردناک مغزی ای فروشده است که بیرون خزیدن ازاین ورطه ی هولناک، مگربه سوختن وهدرشدن وبخاک افتادن دهها نسل ایرانی و شیعی میسر شود. من اول بارکه این فتاوا را دیدم گمان بردم که مطایبه ای و طنزی صورت پذیرفته است وجماعتی ازسرِ شوخی ومزاح سربسرِحضرت ایشان گذارده اند. تحقیق که کردم دیدم نخیر، سرِ چشمه، "خبرگزاری تسنیم" است که همت کرده وبه جمع آوری تازه ترین فتاوای رهبر مسلمین جهان دست برده است. واین یعنی: کمی آنسوتر، فتاوای دیگری ازاین دست نیزیافت می شود بیا وببین!

درمیان این فتاوای بهت انگیزوپت وپهن وکاملاً مناسب حال بشرِهزاره ی سوم، دیدم جناب ایشان افاضه فرموده اند: "..... گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‌گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است...."
من همچنان به شوخی بودن خبراین فتوا وسایرفتاوای منتشرشده درخبرگزاری تسنیم امید دارم. وگرنه اگراین خبردرست باشد واین فتاوا ازجانب ایشان صادرشده باشند، باید نشست وخاک همه ی عالم را ذره ذره جمع کرد ویکجا برسرافشاند وازخدای خالقِ عقل تا خود قیامت پوزشخواهی کرد. درباره ی فتوای فوق بگویم: چهار ستون این فتوای معکوس، برمفسده استواراست. یعنی مغز و متن این فتوا، هم درادامه ی پروژه ی مستمرِخرکردن مردم است، وهم به زیر بغل مسئولین پلید ودزد وآلوده ی دولت اسلامی داربست زدن.
بازدیدم جناب ایشان همچنان درعرصه ی افتاء برنجس بودن وممنوعیت معاشرت با اهالیِ فرقه های ضالّه ی مضلّه اصرارمی ورزند، بدندیدم من نیز به یک فرقه ی ضالّه ی مضلّه ی مشخص وپرآوازه اشاره کنم تا رسماً پاسخ ایشان را دراین خصوص استفتاء کرده باشم. پس برای این که پرسش من درمیان هیاهوهای اخیرگم نشود، به مختصری ازمفصل بندی پرسش خود اشاره می کنم وچشم براه پاسخ جناب ایشان می مانم:
"...... کسب نظرمحمد نوری زاد - مسلمان - شیعه ی اثنی عشری - ساکن تهران - ازمرجع گرانقدرعالم تشیع جناب حضرت آیت الله العظمی جناب آقا سیدعلی خامنه ای دامت افاضاته درباره چگونگی معاشرت ومعامله با فرقه ی ضالّه ی مضلّه ای که درزیربه مختصری ازشاکله ی ضلالتش اشاره می شود .... : "

حضرت آیت الله،
یک: این فرقه، دربهمن ماه سال پنجاه وهفت تأسیس گردید و ازهمان بدو تأسیس به آدمکشی روی برد ودریک ماراتن بزرگ وبی حساب وکتاب، به کشتارمخالفین خود پرداخت. اگرمایل باشید شخصاً شما را برسرِگورهای تک نفره و دستجمعیِ این مخالفین خواهم برد تا بدانید این فرقه ازهمان ابتدا به نوشیدن خون حریص ترازفروبردن اکسیژن بوده وهست.
دو: این فرقه با خلق شعارهای رنگینی چون نه شرقی نه غربی، به فریبکاری بزرگی دست برد. جوری که بلافاصله هم درآغوش غرب افتاد وهم اجازه داد گاوی باشد: نه تنها برای شیرنوشی، که برای زنده خواری شرق با محوریت روسیه وچین.
سه: این فرقه ازبدو پیدایش، به اموال مردم جوری نگریسته است که ما معمولاً به ارث پدری خود می نگریم. این فرقه دردزدی ومصادره وبالاکشیدن اموال مردم به خلقِ شگردهای کم نظیرتاریخی توفیق یافته است که اگرمشتاق باشید درمرقومه ای مجزا به فهرست مطولی ازاموال بالاکشیده شده ی مردم اشاره خواهم کرد.
چهار: این فرقه بجای همراهی وهمدلی با مجامع جهانی وطرح دعواهای خود درکانون های حقوقی بین المللی وبجای فرابردن عقلانیت بجای شعار، به جنگی هشت ساله با همسایه ی غربی خود فروشد وبه وساطت عقلای جهان اعتنا نکرد ودرآن هشت سال تلخ وطولانی، عظیم ترین منابع انسانی وعاطفی وپولی وحیثیتی مردم را به باد داد. بزرگان این فرقه، هرگزبه جان ومال مردم بها ندادند وتلاشی نکردند که: یک روز - آری یک روز - اگراین جنگ زودترپایان پذیرد، یک انسان کمتربه خون می غلتد، یک عاطفه کمترخراشیده می شود، یک زندگی کمترمتلاشی می گردد، یک حیثیت کمترخدشه برمی دارد، ویک اسکناس کمترمی سوزد.
پنج: این فرقه بنای بقای خود را برترسانیدن مردم نهاده است. سانسورمی کند بوفور. زندانی می کند بوفور. به حریم خصوصی مردم سرفرومی کند بوفور. نمایندگان مجلس را به گله ای بُزبدل می کند بوفور. قاضیان مرعوب ومأمورتربیت واجیرمی کند بوفور.
شش: رهبراین فرقه بیست وچهارسال است که به هیچ پرسش مردم پاسخ نگفته وبه این که:.....آقا جان، طبق قانون قراربود پنج سال نه ده سال رهبرباشی نه مادام العمر، بس است دیگرتورا به جدت.....، هیچ اعتنایی نکرده است.
هفت: رهبراین فرقه تمامی سرنخ های مملکت را به اراده ی خود بند کرده است ودرازای همه ی اختیاراتی که برای خود بلوکه کرده است کوچکترین اعتنایی به شأن پاسخگویی نکرده ونمی کند. یعنی نمی شود به رهبراین فرقه گفت: آقاجان، مسئولی گفته اند ومسئولیتی گفته اند وقانونی وپرسشی وپاسخی. هیچ. رهبراین فرقه اما با همان اختیاراتی که برای خود بلوکه کرده است، یک تنه بجای هفتاد میلیون نفرسخن می گوید ویک تنه بجای همانان تصمیم می گیرد.
هشت: دستگاههای مخوف رهبراین فرقه وبازوهای نظامی اش تا توانسته اند هم آدم کشته اند وهم قاچاق کرده اند وهم مردم را زده اند وزندانی کرده اند ومالشان را بالا کشیده اند.
نه: رهبراین فرقه شخصاً دست به جیب مردم برده وپولهای آنها را برداشته وبه جاهای مختلف بذل وبخشش کرده است. بویژه بخش هنگفتی ازپول مردم را درقمارهسته ای باخته وبخشی دیگررا به جیب بشاراسد قاتل تپانده است تا پیش چشم اسراییلِ لمیده برصندلیِ عقل، سوریه را شخم بزند.
ده: رهبراین فرقه وسیستم پلیسی ای که برکل کشورمسلط کرده، زبان مردم را دریک پروژه ی ملی به لکنت انداخته وبا زندانی کردن رهبران مخالفان، نه که هیچ مفری برای صلح وآشتی وهمدلی وگذشت ومدارا قائل نشده بل با برکشیدن آدمهای کودن ونا متعادل، کشوررا به هزارتوی فلاکت وبیماری های اخلاقی وبدهکاری وبیکاری وتحریم های بین المللی فروفرستاده وسرمایه های بی بازگشت کشوررا تباه فرموده است.
یازده: سیاست های این فرقه، باعث شده که شعله ی علم وفناوری درکشورفروکشیده شود وبجای آن خرافه ورسم مداحی و رویه های مبتنی برریاکاری فزونی بگیرد. اجباردرمظاهرسطحی دین بصورت ملی درآمده ومردمان مجبورند به گونه ای تظاهرکنند که: مفتیان وعلامگان پوک مغزاین فرقه تحکم می کنند.
دوازده: این فرقه، تنها وتنها به خود وبه همفکران معدود خود بها می دهد وهمه ی آنانی را که مختصرزاویه ای با رهبراین فرقه دارند یا ازهستی ساقطشان کرده یا به زندانشان انداخته یا اموالشان را روفته یا خانه نشینشان کرده یا به مهاجرتی ناخواسته مجبورشان کرده است.

حضرت آیت الله،
این دوازده بند، مختصری ازوجوه ضلالت این فرقه ی ضالّه ی مضلّه است. اکنون شما بفرمایید آیا ما مجاز به معاشرت وهمنشینی وداد وستد با این فرقه ورهبرآن هستیم یا نه؟
با احترام وادب: محمد نوری زاد
دهم مرداد سال نود ودو - تهران

آنچه که مرا به نوشتن این مطلب ترغیب کرد:
خبرگزاری تسنیم: تازه‌ترین فتواهای آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مقام معظم رهبری مرجع تقلید شیعیان جهان که حاوی موضوعاتی چون ماهواره، تجارت الکترونیکی، معامله با شرکت‌هاى صهیونیستى، بهائیت، احضار روح، زمین مصادره‌ای، اضافه‌کاری، موسیقی و... است، منتشر شد.
علی خامنه‌ای معاشرت با بهائیان را «ممنوع» و خرید کالاهای اسرائیلی٬ علنی کردن ظلم‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و گوش دادن به «غنای» همسر را «حرام» اعلام کرده است.
این ممنوعیت‌ها در مجموعه فتاوایی که خبرگزاری «تسنیم» روز سه‌شنبه (هشتم امرداد) از علی خامنه‌ای منتشر کرده٬ دیده می‌شود.
این فتاوا موضوعاتی همچون استفاده از ماهواره، تجارت الکترونیکی، معامله با شرکت‌هاى اسرائیلی، بهائیان و موسیقی و... را شامل می‌شود.
منتخبی از این فتاوا:
● از هرگونه معاشرت با این «فرقه‌ ضالّه‌ مضلّه» ، اجتناب شود.
● خرید و فروش هرگونه کالاى وارداتى از «دولت غاصب اسرائیل» حرام است.
● پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست.
● احضار روح و جنّ اگر براى غرض عقلائى بوده و همراه با امر حرام یا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد.
● آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه‌ کردن و لمس آن‌ها اشکال ندارد.
● واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان استفاده نشود.
● پیوند اعضاى حیوان به بدن انسان مانع ندارد ولى نماز خواندن با آن اشکال دارد.
● اگر به گفته‌ طبیب حاذقِ ثقه، معالجه متوقّف بر استفاده از محرمات باشد، اشکال ندارد.
● پس از خوانده شدن عقد نکاح، هرگونه استمتاع بین زن و شوهر جایز است.
● عمل استمنا در مقام معالجه، در صورتى که درمان، متوقف بر آن باشد و استمنا به وسیله همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد، ولى براى تشخیص قدرت بر بچه‌دار شدن استمنا جایز نیست.
● گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‌گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است.
● استفاده از علم در عزادارى سیدالشهداء فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.
● تراشیدن ریش و ماشین‌ کردنى که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
● تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.
● بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است.
● ترویج موسیقى و تدریس آن و تشکیل کلاس‌هاى موسیقى، هر چند موسیقى حلال باشد، با اهداف عالیه‌ نظام مقدس جمهورى اسلامى سازگار نیست و بهتر است.
● گوش‌ دادن به غناى حرام، مطلقاً حرام است حتى اگر غناى همسر باشد.
● رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، احتیاط واجب در ترک آن است.
● ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد و به احتیاط واجب جایز نیست.
● به‌طور کلّى، پوشیدن کراوات و دیگر لباس‌هایى که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب مى‌شوند به‌طورى که پوشیدن آن‌ها، منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربى شود، جایز نیست.
● واجب است از مشاهده فیلم‌هایى که به مقدسات جمهورى اسلامى اهانت مى‌کنند، اجتناب شود.
● خواندن کتاب‌ها و دیدن فیلم‌هایى که محرک شهوت باشد جایز نیست.
● دیدن فیلم‌هاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینه‌ساز ترتّب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست.
● برانگیختن شهوت توسط دیدن فیلم‌هاى جنسى جایز نیست، حتى براى زن و شوهر.
● بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت هم حرام است.
● اگر به تشخیص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد.
● خرید٬ نگهدارى نصب و تعمیر آنتن‌هاى ماهواره‌اى‌ جایز نیست.