>> امروز

10:17:00 - 92/5/7
Print This Page
بازگشت ماموستا محمد برائی به زندان رجایی شهر

امروز: ماموستا برائی، در پی مخالفت رئیس دادسرا و قاضی ناظر بر زندان با ادامه مرخصی اش به زندان بازگشت .

بر اساس اخبار رسیده به جرس، ماموستا محمد برائی در پی مخالفت رئیس دادسرا و قاضی ناظر زندان اوین نصیرپور روز گذشته پس از 10 روز مرخصی به زندان رجایی شهر کرج بازگشت .

این در حالی است که وی برای انجام معالجات پزشکی اش نیاز به تمدبد مرخصی داشت.

ماموستا محمد برائی از علمای اهل سنت و شهروند ساکن بوکان، در خرداد ۱۳۸۸ به همراه هفت نفر از شاگردانش به دلیل تبلیغ و برگزاری مراسم مذهبی، تشکیل جلسات مذهبی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نامبرده دو سال از بازداشتش را در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات شهرستان بوکان، ارومیه و بند های امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازداشت و بازجویی و فشار قرار داشت. و در نهایت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به یازده سال زندان محکوم شد و هم اکنون در بند دو زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را می گذراند.