>> امروز

05:10:11 - 92/5/5
Print This Page
خطاب به سندیکاهای اروپایی: درخواست دو سندیکای کارگری ایران برای رفع تحریم ایران ‎

امروز: سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران در نامه ای به سندیکاهای کارگری اروپا، ضمن اعتراض به تحریم های اقتصادی ایران از سوی آمریکا، از سندیکاهای کارگری اروپایی درخواست کردند که نسبت به مبارزه برای لغو نمودن این تحریم ها تلاش کنند.

به گزارش کلمه، متن این نامه به شرح ذیل است:

فدراسیون های کارگری ث. ژ. ت، اونسا، اف.اس.یو، ث. اف. د. ت, و سندیکای کارگران فلزکار سوئد

دوستان کارگر
از روز ٣۱ جولای ۲۰۱٣ تحریم های جدیدی علیه کشور ما ایران که شش ماه پیش به امضای پرزیدنت باراک اوباما رییس جمهور آمریکا رسیده بود، به اجرا گذاشته شد. تحریم بخش های انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی، واحد پول ملی ایران و صنایع خودروسازی و فراورده های پتروشیمی را در بر می گیرد. ایالات متحده آمریکا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است که این تحریم ها را به اجرا بگذارند. با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی کشورمان که گریبانگیر زحمتکشان ایرانی است این تحریم ها باعث رکود تولید در صنایع مورد تحریم و تورم و فقر بیشتر و همچنین منجر به بیکاری کارگران و متلاشی شدن خانواده های زحمتکشان ایرانی خواهد شد. این تحریم ها به سرمایه داری مالی تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی که در سیاست نفوذ کرده است این امکان را خواهد داد تا با توسل به بهانه تحریم، آزادی های سندیکایی و تاکید شده در قانون اساسی کشورمان را نادیده گرفته و فشار را بر فعالین سندیکایی افزون کند. این تحریم ها جنگی اعلام نشده بر ضد زحمتکشان ایران است و خانواده های زحمتکشان را هدف گرفته است.
کارگران ایرانی از شما می خواهند تا مبارزه برای لغو این تحریم ها را در دستور کار خود قرار دهید.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران
۱۷/۴/۱٣۹۲ برابر با ٨ جولای ۲۰۱٣