>> امروز

06:17:58 - 92/5/2
Print This Page
سردار جوانی: مواضع کیهان همسو با نظام و مردم است

امروز: هر چند روزنامه کیهان طی سالها همواره با ادبیات خشن و افراطی به هر کسی با او نیست اتهام می زند و توهین می کند، اما سردار جوانی مواضع کیهان را هم سو با نظام و افکار عمومی می داند و بر این باور است که تخریب کیهان یک حرکت سازماندهی شده است.

مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه بدون اشاره به تخریب های روزنامه کیهان علیه انقلابیون و کارگزاران نظام مدعی است آنچه این روزها در مورد کیهان صورت می‌گیرد نقد نیست و جنبه تخریب دارد: «در مورد کیهان آنچه می‌بینیم بخشی قابل توجهی از آن جنبه تخریبی داشته و قطعا هم به صورت سازمان یافته است. یعنی یک سری افراد به صورت هماهنگ یک نقد را مطرح می‌کنند. این همزمانی و همصدایی نمی‌تواند بدون هماهنگی باشد.»

او که با سایت الف گفت و گو می کرد، موضع گیری های کیهان را خلاف نظر افکار عمومی نمی داند و می‌گوید: «ممکن است در یک یادداشت و نوشته‌ای، شیوه ای که اتخاذ شده محل بحث و نقد باشد، اما معتقدم مجموعه های رسانه که به‌نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید جهت‌گیری کلی‌شان با خواست عمومی مردم منطق باشد. به این ترتیب قطعاً می‌شود در مورد کیهان این نوع قضاوت را داشت و آن را همسو با رویکردهای کلی نظام و مردم دانست.»

او با اشاره به هشدارهای کیهان در مورد کابینه روحانی و درست بودن این نظر که «نباید از اصحاب فتنه در کابینه حضور داشته باشند» بدون اشاره به افراط گرایی های سالهای اخیر مدعی است: برخی فعالان سیاسی دستگیر شده در ٨٨ را بیگناه خطاب می‌کنند و خواستار آزادی آنها هستند. هرکدام از اینها که در زندان هستند، طبق قانون قضاوت شدند و مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده و اگر بگوییم بی گناه هستند، پس آنها قانون را قبول ندارند. این نگاه آقای موسوی بود که قانون را بر اساس منفعت خودشان تفسیر می کردند.

مشاورعالی نماینده ولی فقیه در سپاه حتی احتمال محاکمه خاتمی را هم نفی نمی کند و اظهار نظر می کند که به نظر من می‌توان مواضع افراد را نقد کرد که افراد در مسائل مختلف چه مواضعی داشتند. اساساً بررسی نظریات افراد می‌تواند به حمایت یا انتقاد از آنها منجر شود. مواضع آقای خاتمی در انتخابات ۸۸ و حوادث بعد از آن مواضع قابل قبولی نیست. اساساً کار رسانه‌ها این است که مواضع افراد را مورد انتقاد قرار دهند و این به معنی عدم رعایت قانون نیست. درباره محاکمه هم ممکن است روزی اتفاق بیفتد.

او در پاسخ این پرسش که «تا موقعی که اتفاق نیفتاده و ایشان محکوم نشدند نباید به قانون احترام گذاشت؟» می گوید:‌ اگر آقای خاتمی نظر قطعی دارد که این نسبت نادرستی است، خود ایشان می‌تواند به آن انتقاد کند. این انتقاد باید به صورت روشن و واضح باشد، نه در حد یک صحبت محفلی. پیگیری نشدن این موضوع جای سئوال است. من فکر می‌کنم اگر رسانه‌ای مطلبی را مطرح کرد و بر روی آن مصر بود و از سوی دیگر افرادی که این نسبت‌ها به آنها داده شده، از طریق مراجع قانونی آن را پیگیری نمی‌کنند، این جای سئوال است.