>> امروز

18:49:23 - 92/4/27
Print This Page
اسماعیل گرامی مقدم: سخنگوی منصوب دبیرکل هستم و به کار خود ادامه می دهم

امروز: سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی با رد ادعای یکی از اعضای این حزب در نفی سمت سخنگویی وی در این حزب، گفت: سخنگوی حزب طبق اساسنامه، منصوب دبیرکل حزب است و با توجه به اینکه تاکنون هیچ جلسه شورای مرکزی حزب در ۴ سال گذشته نداشته ایم و آقای کروبی هم در حصر هستند، بنده کماکان این سمت را به عهده دارم.

اسماعیل گرامی مقدم که این اظهارات را در پاسخ به اظهارات رحیم ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم مطرح کرد، در گفتگو با "کلمه" افزود: هنوز هم باورم نمی شود یک چنین اظهاراتی را آقای ابوالحسنی در مصاحبه با یک خبرگزاری که وابستگی آن به محافل ضد اصلاح طلبی مشهود است و هدفی جز اختلاف افکنی ندارند، مطرح کرده باشند. اما به هر حال چون مسئله رسانه ای شده ضمن احترامی که برای ایشان قائل هستم ناگزیرم به آن پاسخ دهم.

وی گفت: پیش از طرح دلایلم در رد ادعای آقای ابوالحسنی، ذکر این نکته را ضروری تر می دانم که به نظر نمی رسد اینگونه اظهار نظرها گره ای از گره های حزب اعتماد ملی نظیر آزادی دبیر کل حزب را باز کند و بیش از اینکه به فعالیت مجدد حزب کمک کند، موجب تخریب حزب توسط رقبا در جریان مخالف خواهد شد.

وی همچنین به سکوت ابوالحسنی در طول دوران مسئولیت خود به عنوان رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی اشاره کرد و گفت: بعد از شش سال که ایشان مسئولیت دفترسیاسی حزب را دارند، اینکه برای اولین بار با این عنوان وارد مصاحبه مطبوعاتی شده اند را به فال نیک می گیرم و امیدوارم ایشان این رویه را ادامه دهند و از آزادی دبیر کل حزب اعتماد ملی ، آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد و دهها زندانی سیاسی سخن بگویند.

گرامی مقدم در ادامه با اشاره به اساسنامه حزب به عنوان معیار عمل تشکیلاتی، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل تعطیلی حزب، برخی از اعضاء فرصت مطالعه اساسنامه و مرامنامه و آئین نامه داخلی حزب را از دست می دهند و از آن غفلت می کنند. فکر می کنم جناب آقای ابوالحسنی هم قبل از اینکه این مصاحبه را انجام دهند اگر نگاهی به مواد اساسنامه داشتند، بعید می دانم که این مصاحبه را انجام می دادند. براساس اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملی انتصاب سخنگوی حزب بر عهده دبیر کل حزب است و دبیر کل با انتخاب یکی از اعضای شورای مرکزی بعنوان سخنگو، وی را منصوب می کند.

وی تاکید کرد که بر این اساس، عزل و نصب سخنگو صرفا بر عهده دبیرکل حزب است، بنابراین با حکم مهدی کروبی بعنوان دبیر کل حزب، همچنان سخنگوی حزب اعتماد ملی است.

مشاور مهدی کروبی در بیان دیگر ایراد وارده به موضع ابوالحسنی، به موضوع عدم تشکیل جلسه شورای مرکزی در دوره حصر دبیرکل این حزب پرداخت و اظهارداشت: پس از تعطیلی حزب اعتماد ملی و در ادامه حصر آقای کروبی، حزب حتی یک جلسه رسمی هم نداشته است و صرفا بعد از انتخابات یک جلسه محدود خانگی در منزل آقای رسول منتجب نیا قائم مقام محترم حزب اعتماد ملی برگزار شده و هدف آن دیدار اعضا و گزارش گیری از استانها بوده است و پس از مصاحبه آقای حق شناس قائم مقام حزب، سریعا تشکیل جلسه رسمی را تکذیب کرده اند و گفتند که همه اعضای حزب اعتماد ملی آغاز به فعالیت حزب اعتماد ملی را منوط به آزادی دبیر کل حزب می دانند. بنابراین هیچگونه جلسه شورای مرکزی بطور رسمی تشکیل نشده است که در آن در خصوص جایگاه مقامات آن بحثی شده باشد.

وی با اشاره به گفته ابوالحسنی مبنی بر اینکه گرامی مقدم به دلیل عدم حضور در جلسات و در دسترس نبودن، نمی تواند سخنگو باشد، خاطرنشان کرد: همان طور که عرض کردم جلسه ای وجود نداشته است که من شرکت کرده باشم یا نکرده باشم. فرض محال جلسه ای هم بوده باشد، به طریق اولی آقای کروبی هم به دلیل حصر در جلسه شرکت نکرده است آیا می شود گفت دیگر آقای کروبی دبیر کل حزب نیست؟

گرامی مقدم با بیان اینکه در چهار سال گذشته پس از تعطیلی حزب اعتماد ملی، بیشتر مواضع آقای کروبی را باعنوان مشاور وی بیان کرده است، ادامه داد: در حالی که بعنوان سخنگوی حزب باید مواضع دبیر کل را تبیین کنم، به ندرت از موضع سخنگوی حزب اعلام مواضع کرده ام و علت آن هم این بوده است که حزب جلسه ای نداشته است و این تفکیک را همیشه قائل بوده ام و صرفا در مواقعی از موضع سخنگوی حزب اظهار نظری کرده ام که موضوع تعطیلی حزب اعتمادملی، ادامه فعالیت حزب ودفاع از حملات جناح مقابل و همچنین دفاع از اساسنامه و مرامنامه حزب این ضرورت را ایجاد می کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: بر این اساس، تا مادامی که با حکم آقای کروبی سخنگو هستم، همین رویه را انشا الله ادامه خواهم داد.