>> امروز

10:01:26 - 92/4/23
Print This Page
ایران روزانه ۳۹ بار می لرزد

امروز: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: سال گذشته ۱۴ هزار و ۳۴۰ زلزله نقاط مختلف کشور را لرزاند این در حالی است که درسال ۹۰ هفت هزار و ۹۰۰ زلزله در نقاط مختلف کشور رخ داده است.

حسن قدمی با اشاره به آمار وقوع زلزله در ایران اظهار داشت: ایران ششمین کشور حادثه خیز جهان و چهارمین کشور حادثه خیز آسیا به شمار می رود.

وی افزود: طرح جامع کاهش خطرپذیری که از وظایف اصلی سازمان مدیریت بحران کشور است که با اولویت زلزله، سیل، خشکسالی و آتش سوزی جنگل ها تهیه شده و در جلسه شورای عالی مدیریت بحران به تصویب رسیده است.

معاون وزیر کشور، زیرساخت های ایجاد شده در کشور در زمینه پیشگیری را در گذشته نامطلوب توصیف کرد و بیان داشت: سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و استحکام بخشی به ساختمان ها می تواند تاثیر فراوانی در کاهش تلفات جانی و خسارت های مادی داشته باشد.